اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:شنبه 7 مرداد 1391-08:10 ق.ظ

نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اســلام : بخش دوم

بخش دوم

فقر مالی‌ این‌ نوع‌ فقر كه‌ موضوع‌ اصلی‌ بحث‌ ماست‌، فقر مالی‌، فقر اقتصادی‌، فقر معیشتی‌ و محرومیت‌ نیز خوانده‌ می‌شود. برخی‌ از اقتصاددانان‌ در تعریف‌ این ‌نوع‌ فقر می‌گویند: ـ فقر عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ در برآورده‌ ساختن‌ نیازهای‌ انسانی.

ـ فقر عبارت‌ است‌ از عدم‌ برخورداری‌ از حداقل‌ امكانات‌ معاش‌ و یا به‌ تعبیر دیگر، عدم‌ برخورداری‌ از قوت‌ لایموت. ـ فقر یعنی‌ ناتوانی‌ انسان‌ در تأمین‌ حدّ كافی‌ نیازمندی‌های‌ بنیادی‌ خود به ‌منظور رسیدن‌ به‌ یك‌ زنده‌گی‌ آبرومند و شایسته‌ به‌ عنوان‌ شرط‌ لازم‌ در رسیدن‌ به‌ سوی‌ كمال‌.

با توجّه‌ به‌ تعریف‌های‌ فوق، برای‌ شناخت‌ دقیق‌ فقر باید نیازهای‌ اوّلیه‌ و اساسی‌ انسان‌ مشخص‌ شود. در این‌باره‌ نیز تعریف‌های‌ گوناگونی‌ وجود دارد. گروهی‌ اموری‌ را كه‌ فقدان‌ آن‌ها سبب‌ از بین‌ رفتن‌ هستی‌ افراد می‌شود، نیازهای‌ اساسی‌ بشر می‌دانند؛ و دسته‌یی‌ نیازها را بر اساس‌ سطح‌ متوسّط ‌زنده‌گی‌ در جامعه‌ تعیین‌ می‌كنند.

بر اساس‌ معیار اوّل،‌ فقط‌ اساسی‌ كسانی‌ كه‌ در مرز گرسنه‌گی‌ و مرگ‌ قرار دارند، فقیر شمرده‌ می‌شوند؛ امّا معیار دوّم‌، گسترة‌ وسیع‌تری‌ دارد.

از سوی‌ دیگر، حداقل‌ نیازهای‌ مردم‌، در مكان‌ها و زمان‌های‌ مختلف‌، متفاوت‌ است‌. بسیاری‌ از كالاهایی‌ كه‌ در كشورهای‌ توسعه‌یافته‌ نیاز اوّلیه‌ شمرده‌ می‌شود،

در برخی‌ از كشورها تجملی‌ تلقی‌ می‌گردد. چنان‌كه‌ ممكن‌ است‌ كالایی‌ در یك‌ زمان‌ تجمّلی‌ به‌ شمار رود؛ ولی‌ در زمانی ‌دیگر، ضروری‌ شمرده‌ شود. بر اساس‌ اختلاف‌ نظر در مفاهیم‌ یاد شده‌، درادبیات‌ اقتصادی‌ دو نوع‌ فقر تعریف‌ شده‌ است‌:

1ـ فقر مطلق‌ هرگاه‌ شخصی‌ از تأمین‌ نیازهای‌ اوّلیة‌ زنده‌گی‌ خود و افراد تحت ‌سرپرستی‌اش‌ ناتوان‌ باشد و به‌ عبارت‌ دیگر، از آن‌ میزان‌ مواد یا پروتیینی‌ كه ‌برای‌ ادامة‌ حیات‌ سالم‌ لازم‌ است‌ برخوردار نباشند، دچار فقر مطلق‌ است‌.

با توجّه‌ بدین‌ تعریف‌، امروزه‌ بخش‌ عظیمی‌ از افراد جهان‌ در فقر مطلق‌ به‌سر می‌برند. حدود 180 میلیون‌ كودك‌ در جهان‌، به‌ ویژه‌ در جنوب‌ شرقی‌آسیا، از سوءتغذیه‌ رنج‌ می‌برند، و سالانه‌ 5 میلیون‌ كودك‌ در جهان‌ به‌ سبب ‌كمبود مواد غذایی‌ جان‌ خود را از دست‌ می‌دهند.

همین‌ تعبیر را در سطح ‌كلان‌ و برای‌ جوامع‌ نیز می‌توان‌ به‌ كار برد؛ یعنی‌ هرگاه‌ درآمد سرانة ‌جامعه‌یی‌ از حدّ لازم‌ برای‌ تأمین‌ چنین‌ نیازهایی‌ كم‌تر باشد، این‌ جامعه‌ در فقر مطلق‌ به‌‌سر می‌برد.

2ـ فقر نسبی‌ ممكن‌ است‌ گروهی‌ از افراد یك‌ كشور از توانایی‌ لازم‌ برای‌ تأمین ‌نیازهای‌ اوّلیة‌ زنده‌گی‌ برخوردار باشند؛ ولی‌ به‌ لحاظ‌ این‌كه‌ درآمد و سطح‌ زنده‌گی‌ آنان‌ از متوسط‌ درآمد جامعه‌ پایین‌تر است‌، در فقر نسبی‌ به‌ سر برند.

هم‌چنین‌ هرگاه‌ درآمد جامعه‌یی‌ از سطح‌ متوسط‌ درآمد كشورهای‌ جهان ‌پایین‌تر باشد، آن‌ كشور، در سطح‌ كلان‌، در فقر نسبی‌ به‌ سر می‌برد. هرچند نیازهای‌ اساسی‌ خود را تأمین‌ كند. باید گفت که فقیر در اسلام،‌ طبق‌ معیار دوم‌ تعریف‌ شده‌ است‌.

دیدگاه‌های‌ مختلف‌ دربارة‌ فقر از آن‌جا كه‌ آدمی‌ پیوسته‌ با فقر و آثار ناشی‌ از آن‌ درگیر بوده‌ است‌، ادیان‌ و مكاتب‌ مختلف‌ دربارة‌ آن‌ اظهار نظر كرده‌اند.

فقر از نظر ماركسیست‌ها‌ در نظر ماركسیست‌ها فقر از تناقض‌ میان‌ ابزار تولید و روابط‌ تولید ناشی‌می‌شود؛ یعنی‌ هرگاه‌ روابط‌ تولید، متناسب‌ با تكامل‌ ابزار تولید تغییر نكن، مشكلات‌ اقتصادی‌ فراوان‌ مانند فقر پدید می‌آید. ماركس‌ دربارة‌ پدیدة‌ فقر در زمان‌ خود می‌گوید:

“اگر مالكیت‌ خصوصی‌ حتا‌ به‌ صورت‌ محدود وجود داشته‌ باشد، این‌ مسأله ‌ناگزیر به‌ فقر می‌انجامد.” او در رد نظریة‌ پرودن‌ كه‌ می‌گفت‌ برای‌ بهبود اوضاع‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ سرمایه‌داری‌ باید توسعة‌ مالكیت‌ صنایع‌ محدود شود و برای‌ بهبود وضع‌ اقتصادی‌ كارگران،‌ باید قوانین‌ كار اصلاح‌ گردد، می‌گوید:

“برای‌ از بین‌ بردن‌ فقر، باید نظام‌ سرمایه‌داری‌ را از بین‌ برد، نه‌ این‌كه‌ برای ‌اصلاح‌ آن‌ به‌ خواب‌ و خیال‌ متوسّل‌ شد.” ماركس‌ هم‌چنین‌، در این‌باره‌ كه‌ چه‌گونه‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ به‌ فقر می‌انجامد، می‌گوید:

“از آن‌جا كه‌ جامعة‌ سرمایه‌داری‌ بر انگیزة‌ سود استوار است‌ و سرمایه‌داران‌ مالك‌ ابزار تولید هستند، در وضعی‌ قرار می‌گیرند كه‌ می‌توانند كارگران‌ را استثمار كنند.”

فقر از نظر اسلام‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌، برخلاف‌ نظام‌ سرمایه‌‌داری‌ و ماركسیستی‌، فقر از كمبود منابع‌ طبیعی‌ یا نهاد مالكیت‌ خصوصی‌ برنمی‌خیزد. هرگاه‌ این‌ نظام‌ محقّق‌ گردد و از پیدایش‌ عوامل‌ فقر جلوگیری‌ شود، این‌ پدیده‌ به‌طور كلّی ‌رخت‌ برمی‌بندد؛ زیرا بر اساس‌ نصوص‌ دینی،‌ منابع‌ اوّلیۀ‌ مورد نیاز همة ‌انسان‌ها در طبیعت‌ وجود دارد؛....


ادامه مطلب

نوع مطلب : اقتصادی 

تاریخ:جمعه 6 مرداد 1391-04:40 ب.ظ

نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اســلام:

این تحقیق طی چند شماره درروزنامه خوبی مانده گار نشر شده ، خواستم در وبلاگ  اخضرات نیز نشر شود:

سید قاسم اخضراتی

بخش نخست نشر شده..

تبیین‌ ماهیت‌ فقر

برای‌ شناسایی‌ ماهیت‌ پدیدة‌ فقر به‌ بررسی‌ آن‌ از منظر اهل‌ لغت‌، مفسران‌، فقیهان‌، فیلسوفان‌ و عارفان‌ می‌پردازیم‌. بدیهی‌ست‌ هر یك‌ از این ‌گروه‌ها، با توجه‌ به‌ تخصّص‌ خویش‌، از زاویه‌یی‌ ویژه‌ به‌ فقر نگریسته‌اند. فقر در منظر اهل‌ لغت‌

لغت‌شناسان‌ برای‌ فقر معانی‌ بسیار ذكر كرده‌اند. بخشی‌ از این‌ معانی‌ عبارت ‌است‌ از: تنگدستی‌، تهیدستی‌، پریشانی‌، شكستن‌، كنده‌كاری‌ كردن‌. اما آن‌چه‌ در این‌ تحقیق‌ مورد نظر ماست؛ تنگدستی‌ و تهیدستی‌ است‌ كه‌ از دیگر معانی‌ مشهورتر می‌نماید.

افزون‌ بر این‌ لغت‌شناسان‌، شخص مبتلا به‌ درد كمر و یا شكسته‌گی‌ ستون‌ فقرات ‌را فقیر نگاشته‌اند. بر این‌ اساس‌، تهیدست‌ را فقیر می‌خوانند؛ زیرا ستون‌ فقرات‌ توانایی‌اش‌ شكسته‌ است‌.

فقر در نظر مفسران‌ علاّمه‌ طباطبایی‌ نخست‌ مانند اهل ‌لغت‌ فقیر را تهیدست‌ معنا می‌كند. سپس‌ به‌ مقایسة‌ واژۀ‌ فقیر و مسكین‌ می‌پردازد و موقعیت‌ مسكین‌ را دشوارتر معرفی‌ كرده‌، می‌‌گوید:

«مسكین‌ تنها نادار را نمی‌گویند، بلكه‌ به‌ كسی‌ می‌گویند كه‌ علاوه‌ بر آن‌ دچار خواری‌ و ذلت‌ هم‌ باشد؛ یعنی‌ فقرش‌ به‌ حدی‌ برسد كه‌ مثلاً مجبور شده‌، ازآبروی‌ خود مایه‌ گذاشته‌، دست‌ احتیاج‌ نزد دیگران‌ دراز كند.» فقر در نگاه‌ فقیهان‌

چون‌ فقیران‌ در شمار اصنافی‌ كه‌ زكات‌ به‌ آن‌ها تعلق‌ می‌ گیرد، جای‌دارند، فقیهان‌ مسالة‌ فقر را از نظر مفهوم‌ و حدود آن‌ مورد توجه‌ قرار داده‌اند.

در نظر آنان‌، ضابطة‌ فقر به‌ عنوان‌ شرط‌ استحقاق زكات‌، كافی ‌نبودن‌ درآمد برای‌ گذران‌ زنده‌گی‌ فرد و افراد تحت‌ سرپرستی‌ وی‌ شمرده‌ می‌شود. از این‌ ملاك‌، درمی‌یابیم‌ فقر مورد توجه‌ آن‌ها، فقر نسبی‌ است‌؛

چنان‌كه‌ شیخ‌ طوسی‌ در «نهایه‌« می‌‌فرماید: كسی‌ كه‌ زنده‌گی‌اش‌ باپنجاه‌ درهم‌ می‌گذرد، زكات‌ بر او روا نیست‌؛ اما كسی‌ كه‌ با داشتن‌ 700 درهم‌ نمی‌تواند به‌ خوبی‌ زنده‌گی‌اش‌ را اداره‌ كند، می‌‌تواند زكات‌ بگیرد.

آن‌چه‌ از كلام‌ فقیهان‌، دربارة‌ حدّ فقر و ملاك‌ پرداخت‌ زكات‌، می‌توان‌ استفاده‌ كرد، چنین‌ است‌: 1ـ كسانی‌ كه‌ به‌‌رغم‌ داشتن‌ سرمایة‌ كسب‌ یا اشتغال،‌ از درآمد كافی‌ برای‌ مخارج‌ زنده‌گی‌ در حد متعارف‌ بی‌بهره‌اند، فقیر اند.

2ـ آنان‌ كه‌ قدرت‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ روزمره‌ دارند، امّا از تهیة‌ خانه، لوازم‌ خانه‌، مخارج‌ ازدواج‌ و مانند آن‌ ناتوان‌اند، می‌توانند به‌ قدر نیاز از زكات ‌بهره ‌گیرند.

3ـ كسانی‌ كه‌ به‌ سبب‌ ناتوانی‌ جسمی،‌ قدرت‌ كار و كسب‌ درآمد ندارند، فقیر شمرده‌ می‌شوند. 4ـ آنان‌ كه‌ با داشتن‌ مهارت‌، به‌ سبب‌ نداشتن‌ ابزار كار و سرمایه‌، كار مناسب‌ ندارند و نیز كسانی‌ كه‌ به‌ سبب‌ پرداختن‌ به‌ دانش‌ نمی‌توانند درآمد به‌دست‌ آورند، می‌توانند از زكات‌ استفاده‌ كنند. البتّه‌ گروهی‌ می‌گویند:

دانشجو وقتی‌ می‌تواند از زكاتی‌ كه‌ سهم‌ فقیران‌ است‌، بهره ‌گیرد كه‌ دانش‌اندوزی‌ بر وی‌ واجب‌ عینی‌ یا كفایی‌ باشد. در غیر این‌ صورت‌، اگر در تحصیل ‌قصد قربت‌ داشته‌ باشد، می‌تواند از سهم‌ سبیل‌اللّه‌، كه‌ یكی‌ دیگر از موارد مصرف‌ زكات‌ است‌، استفاده‌ كند.

فقر در نگاه‌ فیلسوفان‌ و عارفان‌ در دیدگاه‌ فیلسوفان‌ و عارفان‌، جز خداوند، همة‌ موجودات‌ جهان‌ فقیر و نیازمند اند. خداوند تنها موجود بی‌نیازی‌ است‌ كه‌ از توانگری‌ ذاتی‌ برخورداراست‌.

فقر را از جنبه‌های‌ مختلف‌ می‌توان‌ مورد بررسی‌ و مطالعه‌ قرار داد. اما آن‌چه ‌در این‌ كنكاش‌ مورد نظر است‌، فقر مالی‌ است‌؛ ولی‌ به‌ سایر جنبه‌های‌ آن‌ نیز اشارتی‌ خواهیم‌ داشت.

فقر جسمی‌ شخصی‌ كه‌ نقص‌ عضو دارد، دچار فقر جسمی‌ است‌؛ بدین‌ ترتیب‌، معلولان‌ در شمار فقیران‌ جای‌ دارند؛ هرچند از ابعاد دیگر در درجات‌ بالایی ‌از توانگری‌ باشند. البته‌ چنین‌ فقری‌ اغلب‌ به‌ فقر مالی‌ نیز می‌انجامد.

فقر فرهنگی‌ بی‌تردید خرد یكی‌ بزرگ‌ترین‌ نعمت‌های‌ خداوند متعال‌ است‌. چنان‌كه‌ حضرت‌ علی ‌(ع) می‌فرماید: هیچ‌ نعمتی‌ از عقل‌ برتر نیست‌؛ ولی‌ برخی‌ ازانسان‌ها از این‌ نعمت‌ بزرگ‌ بی‌بهره‌ یا كم‌ بهره‌اند. عقل‌ مراتب‌ مختلفی‌ دارد. گروهی‌ از پایین‌ترین‌ مرتبة‌ آن‌ یعنی‌ توان‌ درك‌ نیز بی‌بهره‌اند...


ادامه مطلب

نوع مطلب : اقتصادی 

تاریخ:چهارشنبه 4 مرداد 1391-11:15 ق.ظ

مظاهره یا توطئه ؟

امروز از بامیان خبر شنیده می شود که مظاهره ای  راجع به قتل شکیلا دختر ی که چند ماه قبل کشی کرده  است صورت می گیرد .
نخست میخواهم روشن بیان کنم وطرف داری  از کسی هم نمی کنم که ایا این مظاهره است؟ یا کدام توطئه؟
شکیلا دختری است که چند ماه قبل به دست خودش خود رادر خانه شوهری خواهرش قربان نام  ازبین برده است و تحقیقات عدلی و جنائ نشان می دهد، که این دختر با تفنگ شوهری خواهرش که بادی گارت اقای واحدی بوده خودش را کشته و این عمل درخانه شوهری خواهرش صورت گرفته است.  وهیچ اسناد دال بر دست داشتنی واحدی در این قتل وجود ندارد، و از طرف دیگر پدر، مادر و خواهرش همه در دو محکمه به طور روشن بیان کرده است که دختر خودش خود را ازبین برده ما بالای هیچ کسی دیگر شک نداریم و دختر خودش علاقه که به پولیس داشته و باَ بازی کردند تفنگ این کارصورت می گیرد ...


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:شنبه 31 تیر 1391-08:26 ق.ظ

زیبای نام دیگر توست!

ماه خدا، مهمان عزیزی هم دارد که از خیلی سال پیش، مهمان این ماه شده و تا همیشه جشن تولدش در این ماه است.  امام حسن مجتبی ع را می‌گویم که به نظر اتفاقی نیست که در شب نیمه ماه به دنیا آمده است؛ شبی که ماه، تمام است و در اوج زیبایی، کسی متولد می‌شود که زیبایی‌اش چشم‌ها را ناخودآگاه به سوی خود می‌کشد.

اصلاً انگار زیبایی با نام تو تنیده شده؛ انگار نمی‌شود از امام حسن ع گفت و نوشت...


ادامه مطلب

نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی 

تاریخ:دوشنبه 19 تیر 1391-03:27 ب.ظ

همه مظلومین وآزادی خواهان در انتظار بزرگترین انقلاب جهانی !

تعابیر بسیار بلندی از همه انبیاء، از ازل تا خاتم (ص) راجع به حضرت حجت (ع) رسیده و تقریباَ جزء اجتماعی‌ترین موضوعات، بین همه ادیان الهی و ابراهیمی، بشارت موعود و وعده منجی است و همه گفته‌اند كه كار نیمه ‌تمام و ناتمام انبیاء (ع) و ادیان، به دست این مرد بزرگ، كامل خواهد شد. گفته‌اند كه بزرگ ‌ترین تكلیف تاریخ، كار بزرگ‌ ترین مرد تاریخ است. حتی مكاتبی كه الوهیت‌‌ زدایی و الهیت ‌زدایی شده‌اند باز به نوعی و به نحوی به این مسئله اندیشیده‌اند، و گرچه نام ایشان را نبرده‌اند، اما همه بشارت ایشان را داده‌اند و حتی مكاتب الحادی چون ماركسیسم نتوانسته‌اند به مسئله آخر‌الزمان، بی ‌تفاوت بمانند. بودیزم، مسیحیت و یهودیت نیز كه غالب بشریت را زیر پوشش گرفته‌اند، در این خصوص، اعلام‌ كرده‌اند. یهود، هنوز منتظر مسیح (ع) است و مسیحیت، منتظر ظهور مجدد مسیح (ع) است. همه انبیاء، همه مذاهب و ادیان و فرق، منتظر گشایشی بزرگ در آینده یا در پایان تاریخ هستند و اشاره خواهم كرد كه حتی امروز مكتبی كه چند دهه برای نفی پایان تاریخ و نفی “غایت” از تاریخ، دست و پا زد و مدعی شد كه اصلاحیات و تاریخ بشر، مبدأ و منتهای روشن ندارد و جهت اصولی خاصی بر آن حاكم نیست، یعنی “لیبرالیزم” كه در واقع پنجاه، شصت سال تئوری بافت كه تاریخ غایت نداشته و ندارد، آخرین نظریه‌پردازانشان چون فوكویاما از “پایان تاریخ” سخن میگویند، منتها “پایان تاریخ” با روایت خودشان كه تثبیت و تبلیغ نظام لیبرال سرمایه‌داری است..

در روایات از حضرت مهدی (عج) تعبیر به بهار روزگاران شده است . اینجا است که بعضی روایاتی راجع به ایشان یا منقول از خود ایشان در این خصوص كه ایشان چه جامعه‌ای را بنا خواهد كرد و چه حكومتی را خواهند ساخت و مناسبات انسانی و البته حقوق بشر در حكومت ایشان چگونه تعریف خواهد شد .انتظار” را گفته‌اند كه سنتز تضاد بین “واقعیت” و “حقیقت” است. “واقعیت” یعنی آنچه هست و “حقیقت” یعنی آنچه نیست ولی باید باشد. گفته‌اند كه انتظار، سنتزی ناشی از تضاد بین واقعیت و حقیقت است، “آنچه هست” تا “آنچه باید باشد”. پس نكتة نخست این است كه دو زاویه دید برای تفسیر تاریخ بشر امروز وجود دارد: نخست، آنچه از آن،‌ تعبیر به اصل “مسیانیزم” یعنی مسیحی‌گرایی و موعودگرایی كرده‌اند و در اینجا، “مسیح” به معنی موعود است و مسیانیزم، دعوت به انتظار است. انتظار برای ظهور موعود و اعتراض به وضع موجود در سطح بشری كه توأم است با وعده پیروزی قاطع حق و عدل در پایان تاریخ و از آن نیز به اصل “فتوریزم” تعبیر كرده‌اند. “فتوریزم”، “آینده‌گرایی” و نگاه به آینده است؛ ایدئولوژی‌ای معطوف به فردا كه می ‌گوید همه خبرها در آینده است،‌ جهان هنوز تمام نشده، محرومان مأیوس نباشند، مبارزان و مجاهدان راه آزادی و عدالت و آگاهی، از مبارزاتشان پشیمان نشوند. آنها كه دوباره، چهاربار، در نهضت جهانی “اجرای عدالت” شكست خورده‌اند نگویند كه همه چیز تمام شد. به آینده نگاه كنید، سرتان را بالا بگیرید. شهید دادید، صدمات خوردید، ضایعاتی دادید، در بعضی از جبهه‌ها عقب نشستید، اما سرتان را بالا بگیرید. “فتونیزم” یعنی چشم‌هایتان را قاطعانه و امیدوارانه به آینده بدوزید و از پس غروب امروز، طلوع فردا را تصور كنید و با تصور آن، مبتهج بشوید. این ایده‌ای برای اغوای افكار عمومی نیست.
همچنین برخلاف آنچه بعضی جناح‌های پراگماتیست گفته‌اند كه امام زمان (عج) اگر هم وجود نداشته باشد اعتقاد به او مفید است، باید گفت: نه، امام زمان (عج)، هم حقیقت است و هم اعتقاد به او مفید است. هم حقیقت دارد و هم فایده.
آنها كه می‌توانند حقیقت مهدویت را بفهمند و باور كنند و درگیر دگماتیزم تجربه‌گرایی و جزمیات عالم حس هستند و حاضر نشدند از پنجره‌ای كه به دست انیباء (ع) به فراسوی عالم ماده و ماورای طبیعت، باز شده به بیرون نگاه كنند، ممكن است پدیده امام زمان‌(عج) را ..

 


ادامه مطلب

نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی 

تاریخ:شنبه 10 تیر 1391-12:41 ب.ظ

حجاب وارزشهای اجتماعی:

اسلام یك دین الهی و دارای راه و رسم كامل و جامع برای زندگی انسانها در همه جهات و ابعاد گوناگون بوده و یك روش علمی برای زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی انسان است ، بطوریكه در تمامی زمینه‌ها الگوهای لازم را دراختیار او قرار می‌دهد و احکام ثانویه را در صورت تغییر شراط جامعه در اختیار مراجع قرار میدهد. موضوع "پوشش زن"یا به تعبیر مصطلح "حجاب "  یكی از ارزشهای اصیل و مسائل روز و عمیق و ریشه‌ای جوامع انسانی و اسلامی بویژه جامعه اسلامی افغانستان است كه در عین سادگی، دربرگیرنده عظیم‌ترین و شگرفترین پیامدهای ممكن از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، سیاسی و اقتصادی در جامعه می‌باشد. با هجوم عظیم فرهنگی بیرونی  درده سال گذشته بدحجابی درنهادهای تحصیلی ،فرهنگی وکوچه بازارحرف اول را میزند.

در هر جامعه ای نیک و بد ، زیبا و زشت ، شرافتمندانه و ننگبار و به طور کلی ارزشها معلوم ومعین وجود دارد، ارزشهای اجتماعی به عوامل وعناصری اطلاق می شود که اکثریت جامعه به اهمیت و اعتبار آن پی برده و به صورت واقعیات و اموری..

 


ادامه مطلب

نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی 

تاریخ:چهارشنبه 7 تیر 1391-10:49 ق.ظ

شكاف‌های اجتماعی مانند گسل‌های زلزله خطرناكند.

دراین روزها بحث اصلاحات و قانون مداری بالا گرفته است و از طرف دیگر رشد ناهنجاریها اجتماعی  و فساد گسترده از طرف دیگر قابل نگرانی است و درباره بحث پیشگیری از جرایم ،  ناهنجاریها و عوامل موثر بر كاهش بروز جرم، كه این روزها بسیار درباره‌اش صحبت می‌شود، باید نكاتی را مد نظر گرفت. در بررسی كلی این مسئله می‌توان گفت اتفاقاتی كه در چند سال گذشته در كشور رخ داده سبب شده به‌طور طبیعی  بروز مشكلات افزایش پیدا كند شرایط برای اینده بحرانی تر خواهد شد درباره این‌كه در بروز این جرایم و ناهنجاریهای  اجتماعی چه عواملی دخیل هستند باید گفت ...


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:شنبه 20 خرداد 1391-11:46 ق.ظ

به بهانه ای روز مادر!

مظهر عاطفه.
مادر، قلب خانه ومظهر مهر و عاطفه، عشق و احساس، محبت و صفاست، و مادری، فضیلتی است ملکوتی، ناشی از عالم قدس که در وجود انسان خاکی تجلی می کند و درآن صراحت و صداقت، مهر و صفا، عدل و تقوا به عالی ترین شکل خود آشکار می شود. مادری، حالتی است که صفات عالی زیبایی را، در پرورش فرزند می داند و در این راه، از همه زمینه ها و امکانات شخصی می گذرد. مادر، هنرمندی است که در نتیجه تلاش خستگی ناپذیرش، فرزندی نیکو پرورش یافته، نیکوکار و با تقوا در مسیر حق گام برمی دارد.
محبت مادری.
حقیقت زندگی مادر، عشق ورزیدن، دوست داشتن وفداکاری است. اگر کار مادر را کوچک بپنداریم، مرتکب اشتباهی بزرگ شده ایم؛ چرا که کار او، انسان سازی و فضیلت پروری است. مادر در انجام این وظیفه، غرور و خودخواهی خود را به فداکاری و عشق ورزی تبدیل می کند و حتی حاضر می شود دفتر عشق و زندگی شخصی خود را برای مدتی نیمه باز گذارد یا مختومه سازد و فصلی نو در دفتر جدید فرزند بگشاید. به همین دلیل، مادرانْ همواره در خور ستایش و نکوداشتند.
زیباترین تعریف.
زیباترین تعریفی که از مادر شده و واقعا بیانگر مقام ومنزلت مادر است، حدیث زیبایی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله است که فرمود: «بهشت زیر پای مادران است».
مقام والا.
مادران در تاریخ و زندگی بشر، همواره مقامی بلند داشته اند. آثار دینی و ادبی ملت های گوناگون درباره مادر، نکته ها و آموزه هایی خواندنی و شنیدنی دارد. مسلمانان نیز بر اساس آموزه های دینی خود، مادر را در جایگاهی والا نشانده و حرمت او را پاس داشته اند. در روایت است شخص گناهکاری نزد پیامبر آمد و پشیمانی خود را آشکار ساخت و پرسید: چه راهی در پیش بگیرم که خداوند سریعا از گناهان من درگذرد؟ رسول خدا پرسید: از پدرو مادر تو کدام یک زنده اند؟ پاسخ داد: پدرم. فرمود: به او خدمت کن. پس از رفتن آن شخص گناهکار، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب فرمود: «اگر این مرد، مادر می داشت و به او خدمت می کرد، گناهانش به سرعت آمرزیده می شد».
راز محبت مادر.
عاطفه مادری، از کرامت های خداوند است که نمی توان آن را با هیچ قیمت مادی سنجید. زن حامل ودیعه ای الهی به نام عطوفت و مهربانی است که بعد از ازدواج در قلب او تجلی می کند؛ به گونه ای که تا سرحد جان برای کودک خود از جان مایه می گذارد. محبت مادری، اختصاص به انسان ندارد و حتی حیوانات نیز این گونه هستند. آهوی مادر برای پرستاری از بچه خود از گله اش جدا شد و به مراقبت از او پرداخت،..

ادامه مطلب

نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی 

تاریخ:جمعه 12 خرداد 1391-11:34 ق.ظ

آفاتی بردامن حکومت.

بعد از آن که فضای جدید سیاسی در افغانستان به وجود آمد و جامعه جهانی این کشور را در محراق توجه خود قرار داد؛ مردم جهان در عرصه‌های مختلف، افغانستان را حمایت کردند، اما بعد از گذشت ده‌سال حکومت افغانستان، در عرصة خدمت‌رسانی، حکومت‌داری خوب، رشد اقتصاد و تامین امنیت هیچ دستاوردی نداشته است.

و هنوز هم فرصت‌های طلایی از دست می‌رود. در پی این از دست رفتن‌ها، آفت‌های وحشتناکی دامن‌گیر این حکومت شده که در زیر، به صورت خلاصه روی هر کدام آن بحث می‌کنیم.

آفت فرهنگی:  فرهنگ را مجموعه عقاید، باورها، اخلاق، آداب و رسوم یک جامعه تعریف کرده اند. در این حکومت، یافتن اصول صحیح فرهنگی و حساسیت نشان دادن در برابر آفات این مقوله، از مسوولیت‌های اصلی حکومت است؛ اما هیچ یک از امور اقتصادی، اداری، نظامی‌، امنیتی و..... در جهت رشد فرهنگی مردم قرار ندارد.

مهمترین آفات فرهنگی در یک نظام دینی و اسلامی‌ این‌هایند. تحریف و بدعت، دین‌گریزی، خرافات، شخص‌محوری، بی‌تفاوتی، خود باخته‌گی، تبدیل ارزش‌ها و الگوها، چاپلوسی و تملق، نوگرایی افراطی، تحجر و…


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:جمعه 15 اردیبهشت 1391-11:16 ق.ظ

استادی در دانشگاه وهم لشکرکشی !

درماها گذشته بامیان شاهد تظاهرات وحرکت های مدنی زیادی بوده است که راجع به وضعیت های مختلف سیاسی ، اقتصادی، واجتماعی واکنش نشان دادند ودر حرکت های اجتماعی وفعالیت های مدنی سرامد هستند، و این خودش بیانگر رشد نهاد های فعال اجتماعی ومدنی را در بامیان نشان می دهد؛ اما این بار این حرکت مدنی متفاوت از دیگر حرکت ها! شایدهم از نوع اکادمیک شان باشد.

اما در این میان حرف و حدیث های تازه از بامیان شنیده می شود؛ که در روزه های گذشته بعضی از استادان دا نشگاه بامیان به حمایت از یک عضوی شورای ولایتی بامیان که با ریس یکی از ریاست های دولتی بامیان بر سری انتخاب پروژه ها درگیر شده بودند بالای این ریاست لشکر کشی کردند.

اجازه دهید موضوع را از ابتدا برای تان عرض کنم ریاست انکشاف دهات بامیان یکی از ریاست های بسیار مهم وکارگر در بامیان می باشد؛ که در این مدت کار های بسیار خوب را انجام داده است. و ریس این ریاست جناب انجنیر یونس باصر می باشد ایشان شخصی توانمند در بخش کاری خودش می باشد و در پاکی ،صادق بودن ودرایت کاری مشهور است . ایشان مدتی چند سال است که به عنوان ریس احیا وانکشاف دهات در بامیان کار می کند ادمی است در کارش جدی مطابق به قانون وصلاحیت های شان کار می کند .  بخش ساحوی کمیته سویدن ولایت میدان وردک می خواستند45 حلقه چاه برمه ای اب آشامیدنی و450 غرفه (یاتشناب محلی) بدون ..


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی   • تعداد صفحات :11
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic