اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:پنجشنبه 24 آذر 1390-10:51 ق.ظ

ای کاش قانون حرف عملی این نظام می بود!
قبل از اینکه ما وارد تعاریف، محتوا، مفهوم و منابع قانون شویم راجع به اهمیت ان بحث می کنیم. امروز دولت ها حاکمیت شان را توسط قانون حفظ می کنند و ارتباط دولت، انجمن ها، موسسات با افراد می تواند در سایه قانون حفظ شود. دولت ها، موسسات اهداف شان را توسط قانون بدست می اورد و همچنان قانون از مهمترین و پر اهمیت ترین موضوعات علوم سیاسی می باشد. در جامعه که ما زندگی می کنیم انسان های مختلف با احتیاجات، دیدگاه ها، توانایی های مختلف زندگی می کنند...

و تطبیق قانون بالای همه به صورت یکسان جلوگیری از تضادها و هرج و مرج، اغتشاشات می کند. بنا بر این قانون هم خاصیت هدایت کننده و هم خاصیت کنترل کننده دارد. ما در یک جمع بندی کلی میتوان قانون را به دو دسته تقسیم کرد.
۱ . قانون کی رابطه با انگیزه ، تصامیم و ارتباط با اراده ومیل فرد خاصی می گیرد قوانین اخلاقی مینامند.
۲ . مجموعه از دستورات و قواعد که رفتار خارجی شخص را کنترل می کنند به این دستورات و قواعد را قانون سیاسی و اجتماعی می گویند. بنأ علما مختلف تعاریف مختلف را در رابطه با قانون ارایه داشته اند.
تی-ای هولاند:- قانون به شکل عمومی عبارت از قواعد که کنترول  کننده اعمال خارجی فرد می باشد که مجری ان حاکمیت قدرت سیاسی می باشد.
سالموند:- قانون به مجموعه از قواعد اطلاق می شود که توسط دولت تعین و تحت سایه عدالت عملی می شود.
تی-ایچ گرین:- قانون عبارت از سیستم حق و تکلیف یا وظیفه می باشد که توسط دولت جنبه عملی می گیرد.
مشخصات قانون
۱ . قانون بیانگر اراده و اهداف ملت می باشد.
۲ . دولت صلاحیت مجازات مردم را در برابر قانون شکنی ها دارد.
۳ . قانون فقط رفتار خارجی افراد را کنترل میکند. و افکار و رفتار داخلی فرد را کنترل نمیتواند.
۴ . قانون شکل نوشتاری دارد
۵ . قانون بالای همه گان یکسان تطبیق میشود.
۶ . قانون عموما کامل و واضیح می باشد.
۷ . دولت به قانون جنبه عملی می دهد توسط قدرت حاکم.
۸ . قانون، تغیرات را با تغیرات در جامعه می پذیرد.
۹ . قانون در جامعه مدنی دارای معنی و مفهوم می باشد.
منابع قانون
در پروسه ساختن قانون، قانون متاثر از فکتورهای زیاد می باشد که ما ان را در قالب منابع یاداوری می کنیم.
۱ . عرف و عادات:- رسم و عادات جامعه یکی از قدیمی ترین منبع قانون می باشد. و بشتری از قوانین متاثر از عرف و عادات می باشد. ما اگر توجه را در رابطه به دوران طایفه و قبیله (یعنی قبل از اینکه دولت روی کار آید) نماییم متوجه خواهیم شد که قبایل موجوده خشونت ها، بی عدالتی ها، جنگ ها… که واقع میشد با استفاده از رسم و عنعنه شان حل می نمودند که به مرور زمان ادامه یافته و در زمان تشکل حکومت ها توسط حاکمیت پادشاه بالای مردم جنبه عملی پیدا نمود و به قانون تبدیل شد که حالا نیز به شکل گسترده از ان استفاده میشود. فعلا قوانین انگلس بر همین رسم و عنعه استوار است.
۲ . دین:- در جوامع اولیه دین یک نقش کلیدی و قطعی در ساختن قانون بازی نموده و فعلا هم در اکثر کشور های
اسلامی دین به عنوان قاعده یا پایه قانون سازی می باشدو یکی از پرقدرت ترین منبع قانون هستند  و حالا تنها نبض که در دنیا می تپت نبض دین و حکومت دینی است.
۳ . تصمیم قضایی:- ما اگر به عقب برگردیم در جوامع اولیه بخاطر اینکه از اختلافات و مناقشات جلوگیری نمایند. فرد هوشیار و دانا جامعه در مورید تصمیم می گرفت که چه باید شود؟ که به مرور زمان جنبه عملی یافته و در موارد یکسان دوباره از این فیصله ها استفاده می نمودند. و فعلا هم در کنار اینکه قوه قضایی عملی ساختن قانون را نظارت میکند و ان را به مردم ابلاغ میکند. با استفاده از صلاحیت های شان بعضی تغیرات و اصلاحات را در قانون می اورد و بعضا قوانین جدید را ابلاغ می کنند که ما موارد مشابه را در قانون اساسی امریکا متوجه می شویم.
۴ . تفسیرعلمی:- یکی از منابع پر اهمیت قانون که از ان نام برده میشود عبارت از تفسیر و توضیح های است که توسط علما علم حقون صورت میگیرند. در ضمن تفسیرات این علما یکتعداد قوانین را نیز در رابطه با قانون و حقوق مطرح میکند که در قسمت منابع قانون اهمیت بسزا دارد.
۵ . تساوی حقوق:- تساوی حقوق نیز یکی از منابع پر اهمیت قانون میباشد. شاید در ذهن بعضی ها این سوال مطرح شود که تساوی حقوق چگونه میتواند که منبع قانون شود. در این رابطه باید وانمود ساخت که در بعضی موارد، برای بعضی کیس ها قانونی وجود ندارد. یا قانون کوتاهی میکند در این صورت قاضی از تساوی حقوق و عدالت استفاده میکند تا مشکل بوجود امده را حل کند. که به مرور زمان از ان به شکل تکرار استفاده میشود و به قانون تبدیل میشود.
۶ . قوه مقننه:- قوه مقننه از جمله ای نهادهای به حساب میرود که به شکل مستقیم قانون سازی میکند در حقیقت وظیفه اش قانون سازی میباشد. از یک طرف در قوه مقننه نماینده های تمام مردم وجود دارد و انها با اعتمادبنفس کامل وظیفه شان را انجام می دهند در کنار این بعضا به تغیر قانون می پردازند قانون کهنه را لغو میکند و قانون جدید میسازد. که البته این کار در کشور دیموکراتیک امکان پذیر است. چون در مجلس مقننه نماینده اکثریت مردم وجود دارد و بشتر به خواست ها و اهداف ملت توجه میشود. نه مثلی افغانستان که افراد حرف شان از قانون با اهمیت تر و با ارزش تر است .  اما حکومت افغانستان بعد از دوازده سال تاهنوز قانون را برای شان اهمیت نمی دهد و هروز فرهنگ قانون شکنی در  این سرزمین نهاددینه می شود و قانون اساسی افغانستان که هویت و اراده این ملت را باید تمثیل نماید به بازی گرفته می شود.بحث انتخابات و جنجال های این انتخابات حالا یک بحران دیگر را به وجود اورده است و اعتصاب خانم بارکزی که از مجلس نماینده گان اخراج شده است یک مشکل  دیگر را ایجاد نموده است اگر اعتصاب خانم بارکزی منجر به مرگ شان شود دیگر این حکومت در مقابل ملت افغانستان ابروی ندارد و حکومت ریس جمهور کرزی  با این حرکت  خود یک باری دیگرمردم افغانستان  را به یادی حکومت شاه شجاع  می اندازد.

از بین رفتنی افرادی یگ خانواده از گرسنه گی در ولایت سمنگان در سال های قبل  ، رشد مواد مخدر و رواوردنی جوانان به این دشمن  کشینده ، بیکاری ،فقر ، رشوت خوری که عاید خودی رشوت  خور در ادارات افغانستان از عاید حکومت چند برابر بالا است و زیری پا کردنی قانون اساسی افغانستان تو سط حکومت و ده ها مشکل دیگر از جمله دست اورد های این نظام است . اما موضوع بسیار مهم  بحث پیمان استراتژیک با امریکاه  است که برای مردم افغانستان ابهاماتی در پی داشته است. مجلس نماینده گان که تمثیل   کنینده اراده ملت می باشد با این رویکرد حکومت افغانستات در تقابل قرار گرفته  است و این عامل سبب شده تا سیاست گذاران  نظام ناکام دست به حرکت های نا بخردانه زده  وطیف های سیاسی را در مجلس نماینده گان ایجاد نموده   تا  به هدف شان که امضای پیمان استراتژیک با امریکا است بدون در نظر گفتن نقش و حضوری مجلس و نادیده گرفتنی منافع ملی ، تمامیت ارضی  ،حاکمیت ملی ،هویت ملی ،زیری پانمودن خون شهیدای عزیز وگم نام افغانستان که بخاطیری ازادی ،استقلال و سربلندی مردم شان جان  خود فدا نمودن به امضا بیرساند . وبا وضعیت پیش امده در افغانستان مردم این کشور  آروزی   دیرنه شان که حاکمیت قانون و نهادینه شده ان در جامعه بوده تحقوق نمی یاد. 

مرکزی بامیان .دفتری اسکان بشری ملل متحدنوع مطلب : سیاسی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات