اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:چهارشنبه 28 دی 1390-11:30 ق.ظ

راست گویهای جناب شاروال صاحب در کنفراس گزارش دهی:

گزارش دهی مقاماتی حکومتی از کار کردها وفعالیت های شان چند سال است که طبق معمول اجرا می شود . واین برنامه در ولایت بامیان هم چند سال است که همه ساله برگزارمی شود و اداراتی دولتی کار کردهای یک ساله شان را گزارش میدهد از جمله اداراتی دولتی که تاحال گزارش داده است اداره محترم شاروالی است ، شاروال محترم مدتی زیادی نمی شود که در این سمت برگزیده شده است و در اوایل که جناب ایشان امد در شاروالی یک سلسسله برنامه و شعارهای تبلیغاتی را به راه انداخت و انهم به زودی خاموش شد...

 بهر صورت ما فعالیت ها وکار کردهای جناب شاروال را که  در این مدت که امده کاری نداریم و مردم خودش قضاوت می کند . اما انچه را که می خواهم روی ان بحث داشته باشیم ان کاپی کردنی فعالیت ها و کارکرد های دیگران است که در زمره فعالیت ها وبرنامه کاری شان در کنفراس گزارش دهی سالانه جناب شاروال می باشد . واین کار بسیار جالب است .گرچه این کاپی کردن در جامعه افغانستان حالا معمول شده است اما این کاپی کردن را بشتر در مسایل اجتماعی هنری وادبی در این جامعه می توان جستجو کرد اما درمسایل بازسازی و کار کرد های اداراتی دولتی فکر کنم اولین بار است که دیده می شود و باید به ابتکاری شاروال صاحب افرین گفت .

جناب شاروال صاحب در این کنفراس گزارش دهی قبل از این که از پروژه ها و  ساخت ساز هایکه  در چند ناحیه شهری بامیان توسط موسیسات همکار که بودیجه شان تمویل کرده  و کاری ساخت شان  هم توسط  همین موسیسات تطبیق شده است نام بیگرد واز ان موسیسات سپاس گزاری داشته باشد همه این کار کرد ها را از برنامه های کاری خودی شاروالی و ابتکاراتی خودش عنوان کرده است..

برای نمونه می تواند از چند پروژه ساختمانی یاد اوری کرد که دفتری اسکان بشری ملل متحد هبیتات ان را در چند ناحیه شهری بامیان تطبیق کرده است و جناب شاروال صاحب قبل از این که ازهمکاری های این دفتر تشکری کند و عکس های این  پروژه های ساختمان ها را در کنفراس گزارش دهی به روی پرده  پروجیگتور   اوره د و عنوان کرد که اداره شاروالی شما توانستند در ا ین مدت مشکلات عدیده این مردم را حل کند و خودش را خوش نام جلوه دهد.

پروژه های ساختمانی اتاق شورای پیتاب لغمان و چند پروژه دیگر از جمله پروژه های است که جناب شاروال صاحب ان را به افتخار از جمله ساخت سازهای اداره محترم شاروالی  قلمداد کرده است بدون یاد اوری از موسیسات همکاری شان و جالب تر از ان که شبکه ابراسانی شورای بیتاب لغمان قراری معلومات که است تمام مراحلی اداری کاری و ساخت سازی  ان از طرف ریاست انکشاف دهات پیش برده شده و اداره محترم شاروالی هیچ دخالت نداشته است که این شبکه هم در زمره فعالیت های اداره شاروالی قرارداده است. جناب شاروال می خواهد با این کاری خودش برای مردم چه را روشن کند ؟

ضعف کاری و عدم ظرفیت اداراتی دولتی سالیان سال است  که به عنوان یک مشکل جدی  دولت عنوان شده است . که این هم تاجای می شود گفت که  به جا است بخاطیری که افغانستان کشور است  چند دهه جنگ و تباهای ر ا سپری کرده است اما این دلیل قانونی نمی شود گفت که اداراتی حکومت افغانستان همیشه ان را  دلیل بیارود،  و ضعف ها و عدم توانمندی مدیریتی شان را قبول نکند،  و به گردنی چند دهه نابسامانی کشور بی اندازد، و جواب گوی مردم نباشد که در این مدت که سمتی این اداره دولتی  را داشتی چه کار کردی ؟ و چه ابتکاری را تا حال انجام  داده ای؟ . یا اینکه فعالیت ها و کار کردهای یک اداره دیگر کاپی  کنی و بسیار صورتی زیبا در کنفرانس گزارش دهی به روخ مردم و نهاد های مدنی نشان دهی.این حرکت ها می تواند دو پیام داشته باشد برای جامعه ومردم. یک پیام شان این است که این  گونه حرکت ها نشان می دهد که در این جامعه کسی نیست که سوال کند که جناب عالی چرا ضعف ها و عدم توانمندی اداره خود را در سایه کاپی کردنی فعالیت دیگران بدون یاد اوری ازهمکارهای  ان ها  در یک گزارش دهی سالانه اداره خویش خود را موفق و اداره خویش را خوش نام معرفی کنی.

پیام دوم این کار ها این است که این ابتکاری که حکومت افغانستان گزارش دهی اداراتی دولتی را  در چند سال  روی دست گرفته است فقط نمایشی است و برای مردم عنوان کند که اداراتی دولتی جواب گو وپاسخگوی مردم می باشد.  و اگر فعالیت ها و کار کردهای یک دیگری خود را در این کنفراس های گزارش دهی برای مردم کاپی کند فرق ندارد چون این ازادی و برابری از جمله دست اوردهای نظام دمکراسی وازادی های فعالیت یک اداره را نشان می دهد..ُنوع مطلب : گزارشات شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic