اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:جمعه 7 مهر 1391-12:01 ب.ظ

عملکرد مجلس در قبال قانون اساسی !

بعد از پیروزی مردم افغانستان و حمایت جامعه جهانی از این کشور افغانستان وارید یک مرحله جدید شد .

مجلس نماینده گان افغانستان که نهاد قانون گذار از ان یاد میشود مسولیت بزرگ بدوش دارند  یعنی تصویب قوانین ، نظارت از کار کردهای حکومت ، و موضوعات مهم دیگر.

مجلس نماینده گان دوره شانزده هم ، کارش را با سنگ اندازیهای  حکومت اغاز نمود سال کاری دوم شان را  سپری می کند. اما در این دوسال کاری، مجلس نماینده گان چه دست آورد های داشته  مورد بحث است . نماینده گان ملت بعد از جارجنجال های انتخاباتی  کمی نفس راحت تر کشید و در این فرصت سپری شده در تصویب قوانین،  نظارت برکار کرد  های حکومت  و تصمیم گری های ملی خیلی  موفق نبوده است ،  مجلس نماینده گان که از آن به خانه ملت هم  یاد میشود در بسیاری از وضعیت های پیش امده در کشور ملی عمل نکرده و انتظارات مردم افغاستان برآورده نشده  است ، امروز طبق قانون اساسی کشور بستر های قانون گذاری ، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در کشور که یک بخش کلان شان متوجه مجلس نمیانده گان میشود  مجلس ناکام بوده است..

دایر نشدنی انتخابات شوراهای ولسوالی ها ، تعدیل و ازدیاد واحد های اداری نظر به رشد وکثرت نفوس در تمام  نقاط کشور ، تطبیق عدالت اجتماعی،  در ساختاری کلان  اداری  و خدماتی از جمله موارد عمده است که مجلس نماینده گان در تطبیق آن بالای حکومت دست آوردی  نداشته است و بشترین وقت جلسات  مجلس نماینده گان صرف موضوعاتی آنی و پیش پا افتاده مصرف شده است در حالیکه  در این مدت سپری شده ، کمتر به موضوعات ملی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان چه از لحاظ تصویب قوانین ، چه از لحاظ خدمت رسانی و نظارت جدی بر اعمال حکومت توجه شده است . امروز بعد از دوازده سال هنوز بی عدالتی، امنیت شهروندان، فساد اداری ، رشد مواد مخدر ، فقربیکاری  غوغا می کند و مجلس نماینده گان ، دولت افغانستان در مجموع درتطبیق و عملی نشدن مواد قانون اساسی کشور جدی کار نکرده است . ماده نودم و یکصدوچهلم قانون اساسی ،  شورای ملی  ودولت را درکل  موظف ساخته  که انتخاباتی ولسوالی ها و شاروالی ها را در وقت معین شان برگزار نموده و ساختاری کلان نظام اداری کشوررا تکمیل سازد ؛  وهمچنین شورای ملی مطابق ماده نودم قانون اساسی  صلاحیت دارد که طبق نفوس هر ولایت واحد های اداری کشور را تعدیل یا ازدیاد نماید ؛  تا عدالت اجتماعی در ترکیب ساختاری اداری کشور رعایت شود . در حالی که ما امروز شاهد برانیم  که واحد های اداری در کشور به شدت مشکل دارد و عدالت اجتماعی در آن اصلآ درنظر گرفته نشده ،  و نظربه نفوس آن سنجیده نشده است ، بسیاری از ولایت های هستند که نفوس شان کمتر از یک ولسوالی میباشد و حتی ولایت های وجود دارد که شاید ظرفیت دو ولایت را  در خود داشته باشد ، همین قسم در مسایل بازسازی و انکشا ف اقتصادی اصل تعادل، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در نظر گرفته نشده و هنوز که هنوز است بی عدالتی و تبعض در اداراتی دولتی در ارتباط به برنامه های کاری و انکشافی شان  نسبت به نقاط مشخص از کشور دیده میشود، و دولت افغانستان در کل و مجلس نماینده گان مشخصآ در این راستا هیچ گونه  اقدام  عملی را  انجام نداده است .  شرایط  پیش امده در کشور فرصت طلای  است که مجلس نماینده گان و حکومت افغانستان با استفاده از کمک های جها نی در تطبیق  عدالت اجتماعی ، حقوق شهروندی ، باسازی، انکشاف متوازن وحاکمیت قانون در تمام نقاط محروم کشوربشترین تلاش شان به کاربرد و ما امید وار هستیم ،  که مجلس نماینده گان کمتر حرف بیزند و بشتر عمل کند تا باشد آن مسئولیت را که مردم افغانستان و قانون اساسی کشور بدوش شان گذاشته برآن عمل نموده  ، و درجهت خدمت رسانی برای مردم رنج کشیده  این سرزمین گام های عملی بردارد.نوع مطلب : سیاسی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic