اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:جمعه 20 بهمن 1391-01:15 ب.ظ

شش ماه دیگر صلح، یا ادامه وضعیت موجود ؟

 هفته گذشته نشست سه جانبه راجع به گفتگو و صلح با طالبان بین دولت افغانستان، پاكستان و  بریتانیا در لندن برگزار شده بود. هدف عمده این نشست سه جانبه ادامه گفتگوها و كشاندن طالبان به میز مذاكره ،همكاری صادقانه پاكستان در روند صلح افغانستان و ایجاد دفتر طالبان در قطر اعلام شدند. برنامه صلح حكومت افغانستان سال ها است كه مطرح شده اما از طرف گروهای مخالف مسلح حكومت بارها رد شده است.در این اواخر تلاش ها شدت یافته تاكشور دومی یعنی پاكستان كه نقش اساسی در تأمین صلح و ایجاد زمینه گفتگو با طالبان را بازی میكند، حساس شده و اگر حكومت پاكستان صادقانه با پروسه صلح دولت افغانستان همكاری نكند؛ یقینأ امنیت و صلح پایدار فراهم نخواهد شد. حكومت افغانستان در این اواخر از طریق شورای عالی صلح طی سفرهایی كه به كشور پاكستان داشتندتلاش نمودند افرادی را كه در زندانهای پاكستان در بند میباشندآزاد سازند؛ گرچه این سفرها نتایج را هم دربرداشت وتعدادی از مخالفین راحکومت پاكستان آزاد کردند ؛ اما ظاهرأ حكومت كابل بر آزاد سازی ملابرادر و افرادی بلند پایه دیگر طالبان  در زندان های پاکستان اسرار دارند، موضوعی كه پاكستان تا هنوز جواب مثبت به این درخواست نداده است..

در نشست لندن، روئسای دو کشور افغانستان و پاکستان به میزبانی دیوید كامرون صدر اعظم انگلیس كه با گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان ارتباط خوب دارند، تلاش صورت گرفته تا باب گفتگورا با طالبان چه از طریق ایجاد دفتر در قطر و چه از راه های  دیگر باز نمایند. نتایج این نشست كه آن را آقای كامرون بی سابقه  عنوان نموده  ظاهرأ به رسمیت شناختن خط سرطانی دیورند از جانب رئیس جمهور كرزی میباشد. و از طرف دیگر رئیس جمهور زرداری تعهد سپرده كه بالای مخالفان مسلح حكومت افغانستان فشار آورده زمینه صلح و آشتی را در شش ماه آینده مساعد خواهند ساخت،  وعده ای که بارها از سوی  پاکستان داده شده ولی هیچ وقت به آن عمل نکرده است .بحث دیگر که در این آواخر در افغانستان جریان دارد، نشست گروه های سیاسی و اپوزسیون حكومت افغانستان در فرانسه با مخالفین مسلح دولت بوده كه بارها این نشست از طرف حكومت افغانستان و شخصی رئیس جمهور كرزی به شدت باآن  مخالفت شده، اعلام نمودند كه پروسه صلح تنها از مجرای حكومت و شورای عالی صلح میتواند اعتبار داشته باشدو هیچ گروه سیاسی دیگر نمیتوانند در این پروسه دخالت نمایند. این اظهارات کرزی نقطه نظرات تند رهبران سیاسی را در پی داشت،که  شورای عالی صلح به تنهایی نمی تواند از مردم افغانستان نمایندگی نماید باید همه جریان های سیاسی ومدنی دراین پروسه صلح اشتراک ورزند. تاراه های بهتر را دریک فرایند ملی بخاطیر آوردن صلح جستجو نمایند تا همه طیف های سیاسی درآن سهیم باشد. حمایت پاكستان از مخالفین مسلح دولت افغانستان خود گواهی این حقیقت است كه در معادلات صلح،این كشورحرف اول را میزند؛ و اگرجانب  افغانستان و شخص رئیس جمهور  كرزی به خواست پاکستان  تن  ندهد، روند مصالحه به بن بست خواهید انجامید؛ نشست سه جانبه لندن آشکار ساخت که راه صلح و برقراری امنیت در افغانستان تنها از پاكستان عبور میكند، واگر پاكستان بخواهد گروه های مسلح دولت افغانستان را حاضر به گفتگو با حكومت افغانستان می سازد. باور ما این است برنامه صلح تازمانی نتیجه نخواهند داد، که حکومت افغانستان از جزئیات و پیشرفت گفتگوها، ملت بزرگ افغانستان را در جریان قراردهد واز پنهان کاری ومعامله های پشت پرده دست  بردارد، فضای اعتماد را در روند گفتگو های صلح تشدیدداده وخواست مردم افغانستان را درنظر داشته باشد . اما اینکه آیا حکومت پاکستان با همکاری انگلیس تاشش ماه دیگر روند گفتگو هارا تسریع بخشیده وپروسه صلح حکومت افغانستان را به موفقیت برساند یانه، باگذشت زمان مشخص خواهد شد.نوع مطلب : سیاسی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات