اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392-11:46 ق.ظ

هشت ثور یادآوری حماسه ملی در کشور

هشت ثور داستانی ست، حماسه  وافتخاری است که ملت عزیز افغانستان برای آن هزینه ی فراروان را پرداخته اند . هشت ثور روزی است که مبارزان این دیار، سرزمین شان را ازیک توطئه ی بسیار خطرناک و برنامه ریزی شده نجات دادند و برای آزادی و حفظ ارزشهای اسلامی و ملی  شان بسیج شدند وقربانی های زیاد را متحمل شدند . .


این پیروزی شایسته ای  این مردمی مبارز و قهرمان پروری افغانستان میباشند؛ اما متاسفانه از همان آوانی پیروزی مجاهدین  دست درازی ها و مداخلات برونی و اشتباهاتی عده از مجاهدین، افغانستان وارید یک مرحله تازه از نابسامانی ها شد که امروز بعد از سی سال هنوز ملت ما قربانی این توطئه ها بوده است؛ گرچه مردم ما هیچ وقت طعم این پیروزی را نچشید، ولی هشت ثور الگوی است برای نسل جوان افغانستان که امروز در یک وضعیت  دیگر قرار گرفته است؛  وضعیت که افغانستان با مبارزه ی دلیر مردانی این سرزمین آزاد شد، اما هیچ زمانی مداخلات و دست درازیهای برونی فرصت نداد مردم ما در صلح و امنیت زندگی نمایند.  این مداخلات و نا بسامانی ها طرح  وبرنامه ست که افغانستان باید هرروز برای تآ مین منافع دیگران قربانی شود وادامه این وضعیت  نشان میدهد  قرارنیست  صلح وآسایش دراین کشور برگردد.

هشت ثور، یادآوری یک تاریخ ، ادبیات و یک افتخاری بزرک ملی ست که در تاریخ مبارزات حق طلبانه  این ملت ثبت گردیده است؛  اما نباید گذاشت با اهداف مغرضانه  و بازیهای سیاسی فراموش شود.  امروز چرا از هشت ثور، روزی جهاد، مبارزه، تلاش ، قربانی دادن،  که زیبا ترین تصویرها را خلق نمودند؛  که هرملتی  دیگر قادر نیست  روی آن سرمایه گذاری نماید،  چرا ناتوان باشیم از بزرک داشت، و پاسداری ازقهرمانانی که کم  نبودند امروزه از یادها فراموش شده اند.

نسل جوان ما بداند که هشت ثور سمبولی از فرهنگ ، مبارزه و جهاد است؛  که تحمل شان را کسی ندارد و در تلاش هستند تا رشادت ها وحراست از این فرهنگ به فراموشی سپرده شود و علاقه مندی نباشد برای پاسداری و گرامیداشت از این روز بزرک در تاریخ سیاسی کشور.

اکنون که افغانستان میراث داری اینگونه  مداخلات  و توطئه های دشمنان هستند، بعد از یک دهه حضور جامعه جهانی موفق نشدند صلح و امنیت را در این کشور برگرداند . ضعف دستگاه حاکمیت، نبود یک پالسی مشخص و فراگیر جهت مهار تروریزم در افغانستان باعث شده اند؛  که جهان هم در نابودی این پدیده خطرناک ناکام بماند . و از طرف دیگر دولت افغانستان مسئولیت دارد برای آوردن صلح  باید سیاست شفاف وروشن داشته باشد.  و رئیس جمهور کرزی در ده سال حکومتش با ایجاد برنامه ها  و کمیسیون های مختلف برای کشانیدن مخالفین به میز گفتگو دست آوردی نداشته است . و این فضائی بی اعتمادی و گسترش نا امنی ها در کشور هرروز وضعیت را از قبل پچیده تر ساخته است،  و دست های آشکار و پنهانی در کار هستند؛ تا افغانستان را یک باردیگر به پرتگاه سقوط هدایت نماید.  باورها این است انتخابات ریاست جمهوری آینده مرحله حساسی را در کشور رقم خواهد زد،  وبرگزاری انتخابات شفاف وعادلانه،  برون  شدن نیروهای بین المللی از افغانستان  در 2014 موضوعاتی هستند  که برنگرانیهای  موجود افزوده است و هرگونه تلاش و مدیریت سالم در کاستن این نگرانی ها افغانستان  را یک قدم به جلوه خواهد برد،  وسهم گیری مثبت همه ی گروه های سیاسی که در داخل  افغانستان دخیل هستند برجسته خواهد بود. توقع ما این است که حکومت افغانستان با همکاری جامعه جهانی واحزاب فعال درعرصه سیاسی برای ایجاد  یک بسترکلان، وفراگیر تحت عنوان آشتی ملی درفرصت باقی مانده برنامه ریزی داشته باشد؛ تا انتخابات ریاست جمهوری 2014 را به یک فرصت تبدیل نمایم،  واز طرف دیگر برای حمایت و جلب همکاریهای کشورهای دخیل درقضیه صلح درافغانستان از مجراهای دیپلماتیک فشارآورده شود ؛  تا منابع وریشه های تروریزم خشکانده شود،  و برای عبوراز  این مرحله حساس همکاری صادقانه ای کشورها و پالیسی مشخص  دراعمال سیاست  های حکومت افغانستان در قبال  تآمین صلح  نیاز است.نوع مطلب : سیاسی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic