اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:چهارشنبه 17 مهر 1392-06:47 ب.ظ

پایان ثبت نام برای رفتن به ارگ

روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی به صورت رسمی پایان یافت.شمار نامزدان ریاست جمهوری به ۲۷ تن رسید. براساس اظهارات مقامات کمیسیون، ۲۳۶۰ نفر برای کرسی‌های شوراهای ولایتی در کابل و ولایات ثبت نام کرده‌اند که از این میان ۲۷۳ تن آنان زنان هستند. 

 

بررسی اسناد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی به زودی آغاز خواهد شد.
براساس تقویم انتخاباتی، روند ثبت نام نامزدان تا ساعت ۴ بعد از ظهر روز یک‌شنبه ۱۴ میزان رسما به پایان رسید؛ اما این کارتا نا وقت شب ادامه یافت وروز یک شنبه هفته جاری پرکارترین روز برای کمیسیون انتخابات بود. تنها هفت تن تا ساعت چهار ثبت نام کردند. اشرف‌غنی احمدزی، زلمی رسول، قیوم کرزی، گل‌آغا شیرزوی، سرور احمدزی، حمیدالله قادری و سردار محمد نادر نعیم تا ساعت چهار عصرثبت نام کردند.
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری پس از تکمیل روند ثبت نام سخنرانی کوتاهی ایراد کردند. اشرف‌غنی احمدزی در کمیسیون انتخابات گفت در صورتی که در انتخابات برنده شود، همه جناح‌های سیاسی را در قدرت شریک خواهد کرد.
آقای احمدزی گفت که یکی از دلایل بدبختی افغانستان در گذشته این بوده که همه جناح‌ها در قدرت شریک نبوده‌اند و قدرت در دست یک جناح سیاسی، محصور بود. او کشورهای عربی را مثال داد و گفت دلیل اصلی جنگ‌ها و فتنه‌هایی که در آن کشورها وجود دارد، نفاق بر سر قدرت است. او افزود که افغانستان سال‌ها چنین تجربه را دارد و هر زمانی که قدرت انحصاری شده، افغانستان به طرف بدبختی رفته است. احمدزی گفت که حاضر است در تمام ولایات افغانستان با رقیبان انتخاباتی‌اش مناظره کند.
مبارزه با فساد اداری، تطبیق قانون و بهبود وضعیت اقتصادی از برنامه‌های اصلی اشرف‌غنی خوانده شد. او گفت مردم افغانستان آماده تغییر هستند و آن‌ها با رای خود می‌توانند در افغانستان تغییر بیاورند.
هم‌چنین زلمی رسول، وزیر خارجه پیشین پس از ثبت نام گفت که برای آوردن حکومت‌داری خوب تلاش خواهد کرد. آقای رسول گفت که دست‌آوردها از دست نخواهد رفت و حقوق زنان پامال نخواهد شد.
قیوم کرزی، برادر رییس‌جمهور افغانستان نیز بعد از چاشت روز یک‌شنبه به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و ثبت نام کرد.اما اینکه در این مسیرکه موفق خواهد بود با گذشت زمان روشن خواهد شد، باگذشت زمانی  که از همین حالا نگرانی ها از مهندسی شدن صندوق های رای گیری و تغیرات و تبدیلات که در نهادهای امینتی در این هفته های اخیر شکل گرفته و حمایت رئیس جمهور کرزی از نامزدان مشخص که حکایت از مداخله سریع و روشن حامد کرزی را در پروسیه انتخابات نشان میدهد .در این جاه خواستیم فهرست از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که برای رفتن به کاخ ریاست جمهوری وارید میدان مبارزه شده است به ترتیب شخص نامزد، معاون اول و معاون دوم شان مشخص شده است .


۱. ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺳﯿﺎﻑ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ؛

۲ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ، ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ؛

۳ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﯿﻢ ﻭﺭﺩﮎ، ﻋﺒﺪﺍﻻﺣﺪ ﺍﻓﻀﻠﯽ، ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺍﻧﻮﺭﯼ؛

۴ﺣﺸﻤﺖﻏﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ؛

۵ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻫﻼﻝ، ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺨﯽﺯﺍﺩﻩ؛

۶ﺩﻝﺁﻗﺎ ﮐﻮﻫﺪﺍﻣﻨﯽ، ﺯﻟﻤﯽ ﻫﻤﺮﺍﺯ، ﺗﻮﺭﭘﯿﮑﯽ ﻋﺰﯾﺰﯼ؛

۷ﺳﯿﺪﺍﺳﺤﻖ ﮔﯿﻼﻧﯽ، ﺫﮐﺮﯾﺎ ﻧﻮﺭﺯﯼ، ﺷﯿﻤﺎﻋﺼﻤﺘﯽ؛

۸ﻓﻀﻞ ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺠﯿﻤﯽ، ﺻﺎﺑﺮ ﺗﻤﮑﯿﻦ، ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﺘﯽ؛

۹ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪﯼ، ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﺧﺎﻥ ﺣﺴﯿﻦ؛

۱۰ﺍﺷﺮﻑﻏﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺷﯿﺪ ﺩﻭﺳﺘﻢ، ﺳﺮﻭﺭ ﺩﺍﻧﺶ؛

۱۱ﺳﺮﻭﺭ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ، ﻗﺮﯾﺸﯽ؛

۱۲ﺣﻤﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﯼ، ﻣﺤﻤﺪﻋﺎﺭﻑ ترهﮐﯽ، ﺣﻤﯿﺮﺍ ﺣﻘﻤﻞ؛

۱۳ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ، ﺗﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﮐﺒﺮ، ﻋﺰﯾﺰﺍﻟﻠﻪ ﭘﻮﯾﺎ؛

۱۴ﺯﻟﻤﯽ ﺭﺳﻮﻝ، ﺍﺣﻤﺪﺿﯿﺎ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺳﺮﺍﺑﯽ؛

۱۵ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺳﻠﻄﺎﻧﺰﻭﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪﯼ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ؛

۱۶ﻗﯿﻮﻡ ﮐﺮﺯﯼ، ﻭﺣﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺷﻬﺮﺍﻧﯽ، ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ؛

۱۷ﮔﻞﺁﻗﺎ ﺷﯿﺮﺯﯼ، ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻠﺨﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺭﻉ؛

۱۸ﻋﺰﯾﺰﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮﺩﯾﻦ، ﻋﺒﺎﺱ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺣﻤﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﯿﻤﯽ؛

۱۹ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻏﺰﻧﻮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﻓﺎﯾﻀﯽ، ﺧﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺭﺯ؛

۲۰ﺍﻧﻮﺍﺭﺍﻟﺤﻖ ﺍﺣﺪﯼ، ﺣﺸﻤﺖﺍﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪﺩﯼ، ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎﺭ؛

۲۱ﻧﺎﺩﺭ ﺷﺎﻩ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ، ﻓﯿﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻗﯿﻖ، ﻗﺪﻡ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﺩﻡ؛

۲۲ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻋﻈﻢ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻨﯽ ﺍﺻﺎﻟﺘﯽ، ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﭘﺎﺋﯿﺰﯼ؛

۲۳ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺯﺍﺩﻩ، ﯾﻮﺳﻒ ﺍﻣﯿﻦ ﺯﺍﺯﯼ، ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰﻩ ﺭﻫﺒﺎﻥ ﻭﺭﺩﮎ ؛

۲۴ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﻣﯿﻦ ﺍﺭﺳﻼ، ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺧﺪﺍﯾﺪﺍﺩ، ﺻﻔﯿﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ؛

۲ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﺎﺩﯼ ﺩﺑﯿﺮ، ﺳﯿﺪ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ، ﻧﺜﺎﺭﺍﺣﻤﺪ ﺧﯿﺮ ﺍﻧﺪﯾﺶ؛

۲۶ﺩﺍﻭﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺎﺩﻡ

۲۷  ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﻟﯿﻮﺍﻝ

اینها  همه نامزدانی هستند که دیده شود تا اخرین روزهای مبارزات را ادامه خواهد داد یانه

؟نوع مطلب : سیاسی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات