اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:یکشنبه 29 خرداد 1390-03:50 ب.ظ

کابل امروز نماد از فرهنگ ها.

چند روز قبل سفری رسمی برای ورگشاب در کابل داشتم وکابل را پیش از همه یک شهری بی هویت یافتم .قبل از این که کابل به عنوان پایتخت افغانستان نماد از فرهنگی اسلامی وافغانی باشد یک شهر است که در ان جا هنجار های اسلامی واخلاقی به شدت اسیب دیده است . زمانی که برای لباس خریدن در فروشگاه های کابل بیروی به مشکل می توانی لباسی را پیدا کنی که مطابق به فرهنگ دینی و افغانی ما باشد ..

.ویا اینکه در پیاده روی هاوکوچه پس کوچه ها نشان از اخلاق اجتماعی و حرکات انسانی احساس نمی کنی .جوانان را می بینیم که تحت عنوانی ازادی هرچه که دلش خواست رفتار می کند . نوع لباس پوشیدن حرکات ،رفتار وتمام مسایل شان نشان دهنده این است که ما به شدت تحت استعمار فرهنگی دینی واجتماعی بیگانه ها قرارگرفته ایم واین درست نقطه است که ما یک زنده گی تقلیدی را دنبال کرده ایم این چه مشکل است که نسل جوان ما با آن دست پنجه نرم می کند ؟ من فکر می کنم تقلیدی زنده گی کردن وخود را با فرهنگ غربی نزدیک ساختن ما را به تمدن انسانی و اسلامی نمی رساندوبا این روش زنده گی که نسل جوان ما پیش گرفته اند ما را به منزل مقصود نزدیک نمی سازد. شما متوجه باشید که در پایتخت یک کشور که سمبول ازپشرفت وفرهنگ دینی وانسانی باشد در مرکز شهر مراکز وجود دارند که جوانان را از مسولیت اصلی شان که تفکر و تقویت فرهنگی انسانی و اسلامی است از را ه به بی راهه می برد تحت عناوینی مختلیف.

امروز نسل جوان افغان دچار یک بحران هویتی است که اگر ما یگ تعریف جامع از هویتی دینی وافغانی خود نداشته باشیم و اگر ما امروز کمری همت برای ساختن این سرزمین نه بندیم وشرایط وزمینه رشد وبالنده گی فرهنگ دینی و اسلامی را برای نسل فردا مساعد نسازیم چطور می شود گفت که ما یگ ملت بافرهنگ دینی وباهویت افغانی هستیم ؟ این سوالی است که جواب شان را می توان به مشکل داد.

به خاطری که تنها باشعار نمی توان کار کرد واین نیاز به تلاش وزحمت دارند تنها با اموختن کمپیوتر ولسان انگلیسی نمی شود که ما به تمدن بشری واسلامی بیرسیم و این تعریف غلط است که ما از پشرفت کردیم . متوجه باشید که اگر یک ملت یک بار به تولید علم واندیشه وگسترش فرهنگی دینی وانسانی اغاز کند .هیچ فرهنگ وقدرتی نمی تواند مانع شان شود . واگر یک ملت از مسری اصلی خود خارج شود دیگر قابل کنترول نیست .

این موضوعی است که ما آن را در افغانستان احساس می کنیم.نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات