اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:یکشنبه 29 خرداد 1390-04:02 ب.ظ

این هم شد کاری رسانه ای !؟

سلام دوستان!

فعالیت های رسانه ای در کشور ما طی چند سال گذشته بسیار خوب شده است اما در نقد وبررسی فعالیت انها هم باید کار شود من هدفم نقد رسانه ها نیست چون این بحث نیاز به وقت دارد اما انچه می خواهم دراین جا عنوان کنم این است که چند شب قبل از تلویرون ملی بامیان دیدم . فکر می کنم بعد چند سال بی نظمی در رادیو تلویزون بامیان که گاهی کمره و وسایل شان دزدیده می شد گاهی افرادی مسلکی وجود نداشت اما بااخره دیدیم که تلویزون بامیان فعال شد .

شب اول که دیدیم بعد از بی نظمی های زیاد که گاهی داود جان شرخوش هنرمند پراوازه افغانستان با صدای زیبای شان ظاهر می شد وگاهی یک عکسی زن هندی دیده می شد اما بعد از چند دقیقه یک دوست ما در پرده تلویزن ظاهر شد ایشان ظاهرآ در باره زراعت مدرنیزه وزراعت سنتی با زبان عملی داشت صحبت می کرد . چیزی که جالب بود ایشان از زراعت معلومات کافی نداشت وهرچه دلش می خواست برای دهقانان بامیان توصیه و طرح کار های زراعتی می داد علاوه که معلومات کافی نداشت کلیمات شان هم مفهوم نمی شد گاهی میگفت نقاط گاهی می گفت نغاط وده ها موضوع دیگر را گفت که قابل یاد اوری نیست ..


اما در شب دوم که مه گرفتم تلویزون را این دوست ما مصاحبه داشت با ریس معارف که در اغاز مصاحبه خود با ریس شورای زرگران یوسف ویک شاگردی مکتب هم بود انجا صحبت می کرد. از دوختر سوال می کرد که معلمین شما صنف چند است؟

برای ریس معارف می گفت که ریس صاحب تصاویری شما را همه می بیند در حالی که تصاویر یک کلمه جمع است وده ها مورد دیگر بود که ضرورنسیت که گفت.

این هم شد کاری رسانه ای که روش مصاحبه کردن را درست بلد نیست چطور می شود که برنامه دیدنی وجالب را تهیه کند که بیانگر مشکلات وخواست های مردم بامیان باشد .

راستی که گناه شان هم نیست چون حقوق بشر همه راه های اموزش های علمی و رسانه ای را بسیار زود برای جوانان بامیان که علاقه کار های فرهنگی ورسانه ای دارد بلد است خدا خیر شان بدهد عجب سیستم اموزشی دارد . راهکار های چند ساله را در چند روز تمام می کند.راستی که سوال می کند؟ اطلاعات وفرهنگ ! نه بابا

کار های فرهنگی ورسانه ای هم در افغانستان مسخره شده است در بامیان همچنان یگانه فعالیت که دیده می شود وبلاگ نوسی است .ان را که هم بیخوانی به جای پرداختن به موضوعات مهم اساسی جامعه و ملت ما داستان کوچه بازار است .


.نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic