اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:سه شنبه 17 خرداد 1390-08:41 ق.ظ

این هم شد دانشگاه !

دانشگاه بامیان از زمان ایجاد شان بعد از فضا جدید  در کشور موج از خوشحالی  را در میان مردم محروم بامیان بر انگیخت .

بامیان سرزمین است که در طول تاریخ این کشور محروم بوده است واین جای خوشحالی است  که بعد از سال ها این زمینه  برای مردم وجوانان بامیان مساعد شده است که در ولایت خودی شان صاحب دانشگاه شود .


من می خواهم بسیار به صورت خلاصه از وضعیت این دانشگاه اززمان ایجاد شان تاحال اسیب شنای مختصری داشته باشم .

در مراحل اغازبه کاری این دانشگاه وضعیت شان بسیار عالی بود داکتر سروری مولای یک شخصیت علمی این کشور ریاست این دانشگاه را به عهده داشت وزمانی که وارید این دانشگاه می شدی احساس می کردی که واقعین مرکزی است علمی فضای علمی در انجا حاکم بود وکفیت درسی ومدیریت فعال  این  ادم این دانشگاه را نمونه ساخته بود در سطح کشور.

اما افسوس که همین دانشجویان ودست های دیگر کار کرد که این شخصیت علمی را خفه ساخت باعث شد تا بامیان را ترک کند.

اما بعد  ازرفتن داکتر مولای وامدن یوسفی این دانشگاه کیفیت خود را ازدست داد وبی نظمی این جا حاکم شد وموضوع گری های سمتی تحت عنوان غزنی جی ویکاولنگی شروع شد واین کار باعث شد که این دانشگاه تبدیل به میدان بازی شود ویوسفی با تقویت روحیه غزنی جی گری ادم های بی سواد که شایسته گی استادی نداشت در این جا استاد ساخت ودانشگاه از مسیری اصلی خود که  بالا بردن سطح  کفیت درسی بود خارج شد. ودانشگاه بایک مدیریت کاملآ ضعیف در بی نظمی ادامه یافت و درطول کاری این ادم ما هیج تغیرات مثبت را ندیدیم .

بعد از رفتن یوسفی اقای ادینه امد انتظار بر این بود این ادم در با بردن کفیت درسی و کارهای دیگر این دانشگاه تلاش کند چون ایشان سابقه کاری دردانشگاه کابل را دارد اما انچه دیده می شود ایشان ضعیف تر از اقای یوسفی است حالا گفته می شود ای کاش اقای یوسفی می بود .

این چه وضعیت است در این دانشگاه کسی به فکری اولاد این مردم نیست در حالی که کفیت درسی این دانشگاه در سطح نهایت پاین قرار دارد ومقام ولایت وریاست دانشگاه در این قسمت هیج گونه تاحال تلاش  نکرده  است . این

در حالی است که افرادی در کرسی تدریس دانشگاه تکیه زده است که سال های  قبل شاگرد بودن انجا واز سواد کافی هم برخوردار نیست واین کار نشان می دهد که نهایت بی نظمی وجود دارد در این دانشگاه که بشترین استادان شان  این وضعیت راد دارد  ما بسیار کم ماستر داریم در این دانشگاه وبه سویه داکتر خو هیج نیست واین دوستان تازه فارغ شده به همان مثلی محلی می ماند ( که سری یتم بچه سرتراش کردن را یاد می گرد ) وبا این وضعیت فعلی که در این دانشگاه حاکم است انتظار نمی رود افرادی را فارغ سازد که حرفی برای گفتن برای مردم محروم این سرزمین داشته باشد جون امروز ما  مردم بسیار عقب ماندهستم واگر این دانشگاه نتواند افرادی مسلکی وباسواد را فارغ سازد در حقیقت این دانشگاه بزرگترین خیانت را در حق این مردم انجام داده است .نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic