اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:پنجشنبه 24 آذر 1390-09:51 ق.ظ

ای کاش قانون حرف عملی این نظام می بود!
قبل از اینکه ما وارد تعاریف، محتوا، مفهوم و منابع قانون شویم راجع به اهمیت ان بحث می کنیم. امروز دولت ها حاکمیت شان را توسط قانون حفظ می کنند و ارتباط دولت، انجمن ها، موسسات با افراد می تواند در سایه قانون حفظ شود. دولت ها، موسسات اهداف شان را توسط قانون بدست می اورد و همچنان قانون از مهمترین و پر اهمیت ترین موضوعات علوم سیاسی می باشد. در جامعه که ما زندگی می کنیم انسان های مختلف با احتیاجات، دیدگاه ها، توانایی های مختلف زندگی می کنند...


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:چهارشنبه 23 آذر 1390-09:05 ق.ظ

سفری کرزی به ازبکستان ده ها کشته برجای گذاشت!

این خیلی جالب است که هرزمانی ریس جمهور کرزی به سفرمی رود بعد ازرفتن شان یک حادثه کلان در کشور به وقوع می پیوندد واین کار چند بار تکرار شده است واین بار در تخار دشمنانی قسم خورده مردم افغانستان  جان ده ها تند به شمول فرمانده موفق وفرزند دلسوز این مرزبوم  جنرال داود داودرا که برای امنیت مردم شان در برابر دشمنان مردم افغانستان در شمال کشور  فعالیت می کرد ..
ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:یکشنبه 13 آذر 1390-09:18 ق.ظ

این باربرادران ناراضی کرزی به پذیرای مهمانان در هوتل باغ بالا رفت!

امشب ده نفر افرادی مسلح وارد هوتل شده وبالای مهمانان داخلی وخارجی شلیک کردند و جان ده  ها تن را گرفتند .اما سوال در اینجا است که چطور این افراد مسلح ار کمر بند های شدید امنیتی این هوتل عبور کند وبه ساده گی وارد هوتل شوند؟

این خودش نشان می دهد که دست های در کار است که  به اسانی برادرانی ناراضی اقای ریس جمهور در هرنقاط مهم وحساس یایتخت حملات خودش را انجام دهد ..


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:شنبه 28 آبان 1390-09:56 ق.ظ

بازگشت به شهید کاظیمی.

ما کم کم به حا دثه دلخراش بغلان نزدیک می شویم در این  حادثه بزرک نماینده های مردم ، شاگردان مکاتب وده ها افرادی دیگر به شمول معمار 


وحدت ملی شهید کاظیمی جان خودش را ازدست داد و حکومت ضعیف کرزی در دست  گیری حاملان اصلی این حادثه بس بزرگ هیج اقدام نکرد .واین بی کفایتی حکومت نشان داد که خون شهدای عزیزما هیج ارزش برای اقای کرزی ندارد.

هر    چند کالبد این شهید بزرگ  از مرخصی بر نمی گردد، روحش حضور او را در قلمرو دل ها ، جغرافیای ‏سیاست ، گسترۀ فهم و جرگۀ نخبه گان جاوید، آئینه داری می کند.این قوی ترین شاهدی است که همه ‏شاهد آنند. این همان ارزش جاودانه یی است که آدم کشان قادر به مصادره و تاراج آن نشدند و ‏خوشبختانه بعدازین هم صاحب چنین توانی نخواهند شد. این یگانه برگۀ تسجیل بازگشت به سوی ‏کاظیمی و ایده آل های اوست.‏
مقدرات کاظیمی چنان بود که در برخورد سیاسی، استدلال ومقاومت و کار آموزده گی حرفه یی، به ‏جای آن که هشدار، نگرانی و تکانه یی بر انگیزد، رود بار نفوذ و دم گرم و پیشروندۀ خود را بر ‏اعتماد خانۀ مخاطبش جاری می کرد. سیمایش به طور غافلگیرانه یی متعارف و لبخندش به طرز ‏اجتناب ناپذیری مرز بی اعتمادی را می شست و حتی بر عواطف و حس داوری آدم های بیگانه و ‏مظنون سرایت می کرد. او یکی از شخصیت های استثنایی بود که از همان اغازی جوانی ، از ‏آموزگار تجارب سخت و انباشته از چالش های اغواگر، چنان آموخته بود که ازگردنه های فشار ‏احساسات، ظن مذهبی و بسته گی های مکروه قومی ، سینه کشان عبور کند و در دور بعدی با ‏مجموعه یی از دیو های درونی و آسیب های انسانی تصفیه حساب کند. از همین جا بود که شاخصه ‏و عناصر "رهبری" در شخصیت او تا حد زیادی به همزیستی رسیده بودند. در تاریخی که ما شاهد ‏آنیم، بسیار اندک اند کسانی که همچون کاظمی بر چنین مدارجی از شخصیت و خود یابی تقرب کرده ‏باشند. او در ده سال پسین، از خود بیرون شده بود و از منظر خارج از خود به خویشتن نگاه می ‏کرد. این علامت بلوغ سیال در شخصیت کاظمی بود که بی تردید، نزدیکان وی بیشتر به این نکته ‏می توانند صحه بگذارند . در نگاه هایش هماره نیشخندی ملایم ، محو ناشدنی و خبیرانه موج می ‏زدند و نخستین حاصل رویارویی با وی ، حس اطمینان و حسن التفاتی بود که سراپای آدم را در می ‏نوردید. من عادت کرده بودم که با خود طوری فرض کنم که کاظمی قبل از آن که باب صحبت و ‏خوش آمد بگشاید، پیشاپیش، دام تبسم به سوی حافظه ام پرتاب می کرد تا قبل از آن که بر واژه ها ‏خلعت تشریفات لفظی در برکنم، حافظه ام را از روی حسن نیت تفتیش کند!‏..ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:پنجشنبه 26 آبان 1390-09:11 ق.ظ

باخت تیکه دارا وبردی بررادرانی کرزی (طالبان) !

بحث معرفی وزیرای سرپرست ماها است که سری زبان ها می باشد ودر این اواخر این بجث به حدی جدی شده است که نماینده ها ی مردم در مجلس جلسات خود را در سکوت سپری می کند و این در حالی است که سخنگوی ریس جمهور از معرفی این وزیران سرپرست به زودی  یادکرد اما حالا از ان خبری نیست ..


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:چهارشنبه 27 مهر 1390-10:03 ق.ظ

جوانان وبحران هویت :

موضوع این نبشته دین و بحران هویت جوانان است . بحران هویت از مقولات مهم در عصر جدید و مورد تاکید در دهه های اخیر در سراسر جهان است و در سطح جهان و کشورهای گوناگون با رویکردهای متفاوت مورد بحث و کاوش های فراوان قرار گرفته و مقالات متعددی در این باره به نگارش در آمده است . چالش بحران هویت هم بعد روان شناختی و فردی دارد و هم بعد اجتماعی و سیاسی . طبیعتا همه فرهنگ هایی که با این چالش بزرگ دست بگریبانند، باید در صدد شناخت آن به صورت همه جانبه برآیند و در جامعه های دین دار علاوه بر آن پرسش از موضع دین در برابر این معضل روانی و اجتماعی نیز رخ می نماید . .در ابتدا می خواهم تعریف از هویت داشته باشیم

 : هویت:    

  بازشناسی مفهوم هویت نیازمند عطف توجه به «شخصیت » است، شخصیت عبارت است از مجموعه ای از خصوصیات مختلف فرد مانند ساختمان بدنی، خلق، رفتار، علایق، گرایش ها، توانایی ها و استعدادهای وی، و برآیند این مجموعه از ویژگی های آدمی . هویت در واقع، همان شخصیت است که مورد آگاهی درونی قرار گرفته است . احساس شخصیت را می توان هویت نامید . این نکته را باید مورد دقت قرار داد که شخصیت و هویت آدمی امری فراتر از شخصیت و هویت مکانیکی است، هویت آدمی وابسته به عناصر بی شماری است اما همه آن ها در پرتو نگاه و نگرش وی به خویشتن و جهان شکل می گیرد، تفسیری که فرد از خود و هستی تولید می کند سازنده هویت او خواهد بود . از سوی دیگر، قوام هستی و شخصیت به معنی داری زندگی است، و معنی داری حیات و چگونگی آن در سایه نگاه، نگرش و تفسیر فرد از خود و هستی و اولویت گذاری های ارزشی شکل می یابد . با توجه به این تعریف، باید بر دو نکته تاکید کرد:

 1- هویت امری عقلانی و عاطفی است  و تفسیری است سنجیده و قانع کننده از شخصیت و ابعاد آن و هستی و معنای زندگی...


ادامه مطلب

نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی 

تاریخ:چهارشنبه 27 مهر 1390-09:24 ق.ظ

خود کشی این هم در نظام های لیبرال؟

بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری باعث شده تا بسیاری از اروپایی‌ها دست به خودکشی زده و در این میان مردم لیتوانی ناامید‌تر از بقیه کشورها‌اند.گسترش روزافزون خودکشی در سال‌های اخیر باعث شد تا سازمان جهانی بهداشت روز 10 سپتامبر (19 شهریور) را به عنوان "روز جهانی پیشگیری از خودکشی" معرفی کند و در این روز برای برخی کشورها برنامه‌های خاصی در نظر بگیرد.


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:سه شنبه 26 مهر 1390-09:13 ق.ظ

محکمه اقای کرزی کاری خودش را انجام داد !

بعد از ماها  کار روی ایجاد یک بحرانی دیگر امروز نتایج  انتخابات را کمیسون اقای کرزی یا محکمه کرزی اعلان کردند .انچه شنیده شد در اکثری ولایات تغیراتی زیادی امده است و کاندیدان تازه معرفی شد از طرف این محکمه..


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:جمعه 22 مهر 1390-10:44 ق.ظ

ضرورت و اهمیت مدیریت در خانوده های امروزی!

مدیریت خانواده، مجموعه ای است از فن و هنر خانه داری و زندگی در خانواده که به دنبال پی ریزی یک زندگی موفق در میان یک خانواده استخانواده یکی از ارکان مهم و اساسی هر جامعه ای می باشد. خانواده محل تجلی بسیاری از خواسته های جامعه است و شکوفایی هر جامعه ای در شکوفایی نهاد خانواده نهفته است. مدیریت هر خانواده نیز نقش بسزایی در رشد و شکوفایی سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی دارد و بسیاری از اصول و مقررات سازمان ها نیز نشأت گرفته از اصول و مقررات حاکم بر خانواده ها می باشد. خانواده به منزله یک واحد منسجم و پویا می باشد که در جهت نیل به اهداف واحد گام برمی دارد و همه اعضای یک خانواده می بایست همگام با یکدیگر در جهت تأمین خواسته های مشروع خانواده تلاش و حرکت نمایند. به منظور تأمین خواسته های مشروع خانواده لازم است خانواده ها همانند سازمان دارای اهداف و برنامه های مشخص و معین باشند و برای رسیدن به این اهداف و برنامه ها اصول و موازینی را به کار ببرند که اهم این اصول و موازین به شرح ذیل است....


۱


ادامه مطلب

نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی 

تاریخ:جمعه 1 مهر 1390-09:32 ق.ظ

ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا (ج)

دوستان عزیز سلام !

ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا است خداوند بزرگ در این ماه فرصت نهایت بزرگ را در اختیار بنده ها ی خودش قراد داده است تا بنده  های خودش بعد از یازده ماه تلاش وزحمت برای زندگی وبشترین فعالیت  های مادی اکنون در این ماه برکت ورحمت فرصتی است که بند های خدا از این ماه بزرگ بشترین استفاده را برای بنده گی ونیایش خودش در مقابل قدرت لایتناهی بیبرد .


ادامه مطلب

نوع مطلب : فرهنگی واجتماعی   • تعداد صفحات :11
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic