اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:دوشنبه 2 اردیبهشت 1392-01:45 ب.ظ

ایا قانون عملی خواهد شد، یا بازهم مشوره؟

کمیسیون مستقل انتخابات طبق  قانون اساسی کشور مسولیت دارد، تا انتخابات شفاف وعادلانه را در کشور برگزار نمایند . از بدو ایجاد این کمیسیون که یک دهه سپری شده  از فعالیت ها وکار کرد ها این کمیسیون دردودوره انتخابات قبلی سروصداهای زیادی به دنبال داشت . انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی  گذشته جز از جنجالی ترین انتخاباتی  بود که مستقل بودن این کمیسیون را زیری سوال برد...


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:یکشنبه 18 فروردین 1392-02:49 ب.ظ

از صلح شش ماهه پاکستان ؛ تا طرح امیر

رئیس جمهور كرزی طی سفر که هفته گذشته به  قطر داشت با امیر قطر روی  چگونگی گشایش دفتر سیاسی برای طالبان و نحوه برگزاری جلسات فی مابین شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان تبادل نظر نمودن ظاهرا جانبین به این نتیجه رسیدند كه دولت افغانستان مصئونیت  رهبران طالبان را در افغانستان بپذیرند و طالبان بالمقابل از حملات انتحاری وخشونت بر مردم بی دفاع افغانستان دست بردارند..


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:پنجشنبه 10 اسفند 1391-12:08 ب.ظ

فرمان؛ باعث بهبودی یا بدترشدن امنیت

صلح نیاز وخواست مردم افغانستان میباشند. نیازکه دراین دوازده سال بصورت اساسی وجدی به آن متمرکز نشده است، باوجود حضور قوت های خارجی و مصارف هنگفت اقتصادی و نظامی هنوز جغرافیای امنیت وسعت پیدا نکرده بلکه برعکس هرروز جغرافیای جنگی گسترش پیدا کرده است. ..


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:شنبه 5 اسفند 1391-03:31 ب.ظ

انفجارکویته، امتیازگیری پاکستان ازآن

 پاکستان کشوری هستند که از بطن تآسیس شان محل افراط گرای بوده ، وهمیشه حمایت شان را ازجریان های تندروی افراطی درعمل نشان داده است . وبرای بقا و حفظ سیاست  های شان  که در منطقه خود را قدرت برترنشان داده وبه جهان وانمود سازد که پاکستان درخط مقدم برعلیه تروریزم والقاعده قرار دارد، وهرروز دارد قربانی میدهد،توجه جهان را به خودش جلب ساخته باادامه این سیاست منافع خودش را تآمین مینماید..


 

 


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:جمعه 20 بهمن 1391-12:15 ب.ظ

شش ماه دیگر صلح، یا ادامه وضعیت موجود ؟

 هفته گذشته نشست سه جانبه راجع به گفتگو و صلح با طالبان بین دولت افغانستان، پاكستان و  بریتانیا در لندن برگزار شده بود. هدف عمده این نشست سه جانبه ادامه گفتگوها و كشاندن طالبان به میز مذاكره ،همكاری صادقانه پاكستان در روند صلح افغانستان و ایجاد دفتر طالبان در قطر اعلام شدند. برنامه صلح حكومت افغانستان سال ها است كه مطرح شده اما از طرف گروهای مخالف مسلح حكومت بارها رد شده است.در این اواخر تلاش ها شدت یافته تاكشور دومی یعنی پاكستان كه نقش اساسی در تأمین صلح و ایجاد زمینه گفتگو با طالبان را بازی میكند، حساس شده و اگر حكومت پاكستان صادقانه با پروسه صلح دولت افغانستان همكاری نكند؛ یقینأ امنیت و صلح پایدار فراهم نخواهد شد. حكومت افغانستان در این اواخر از طریق شورای عالی صلح طی سفرهایی كه به كشور پاكستان داشتندتلاش نمودند افرادی را كه در زندانهای پاكستان در بند میباشندآزاد سازند؛ گرچه این سفرها نتایج را هم دربرداشت وتعدادی از مخالفین راحکومت پاكستان آزاد کردند ؛ اما ظاهرأ حكومت كابل بر آزاد سازی ملابرادر و افرادی بلند پایه دیگر طالبان  در زندان های پاکستان اسرار دارند، موضوعی كه پاكستان تا هنوز جواب مثبت به این درخواست نداده است..


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:جمعه 13 بهمن 1391-11:50 ق.ظ

انتخابات آینده و نگرانیها از مهندسی شدن تقلب درآن

انتخابات ریاست جمهوری 2014 از همین حالا  نگرانیها و تشویش ها را درمیان محافل سیاسی و مدنی افغانستان  ایجاد کرده است.   این درحالی است که انتخابات یکی از مولفه های اساسی در نظام های دمکراتیک میباشند و این بهترین روش هستند که مردم دریک رقابت سالم وآزاد رئیس جمهور شان را انتخاب می کنند.   افغانستان کشور است که در سه  دهه گذشته  مشکلات و بدبختیهای  زیادی را  متقبل شده و تنها پروسه اساسی و ملی که میتواند در عرصه سیاسی  این کشوررا  نجات دهد برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه میباشند،  چیزی که در طول این 13 سال به آن توجه و عمل نشده و  برگزاری چند دوره ای انتخابات در کشور نشان میدهد که حکومت افغانستان در برگزاری این پروسه حیاتی ومهم مسولیت شان را  به درستی انجام نداده وانتخابات دوره ای گذشته ریاست جمهوری و انتخابات مجلس نماینده گان سروصداهای زیادی به دنبال داشت ، از دخالت مستقیم حکومت درنحوه  برگزاری انتخابات و سبوتاژ کردن  آن به نفع خود شان  حکایت داشت چیزیکه ملت افغانستان شاهد برگزاری  انتخابات شفاف..


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:جمعه 6 بهمن 1391-06:31 ب.ظ

پیامبراعظم(ص) محور وحدت امت اسلامی


خجسته میلاد پیامبررحمت و زیبایی ها، ابرمرد تاریخ بشریت، حضرت محمدمصطفی(ص) و فرزندش امام جعفرصادق(ع) برهمه شیفتگان وحدت و عدالت تهنیت باد!

بدون شک  تصویری که خداوند در قرآن کریم  از پیامبران خویش ارایه می دهد، اگر به درستی دقت شود به خوبی روشن خواهد شد که زندگی پیامبران الهی، افزون بر پندگیری، سرمشق قرار دادن آنان و برای دست یابی به کمالات و رشد معنوی در زندگی   و بهره گیری ازدستورت آنان مسیر تکاملی خویش را می پیمایند.
بی گمان اگر خداوند حضرت آدم(ع) را قابل آن دانسته که همه اسمای حسنای خویش را در سرشت وی به ودیعت گذارد و او را بدان فضیلت و کرامت در مقام خلافت خویش قرار دهد، حضرت پیامبر اکرم(ص) کسی است که تمام این نام های نیک و اسمای حسنای الهی را در حد کمال آن ظهور و بروز داده است.  موضوع وحدت وهمدلی در جهان اسلام یکی از موارد مهم وحیاتی است . امروز جهان اسلام دریک وضعیت نابسامانی   قرار دارد، امت اسلامی در سراسری گیتی با هم مشکل دارند .. 


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:یکشنبه 1 بهمن 1391-12:44 ب.ظ

چانه زنی رئیس جمهور کرزی، با همتای امریکایی شان!

مدتی قبل رئیس جمهور کرزی طی یک سفر رسمی به امریکا رفت و با مقامات بلند پایه امریکا از جمله بارک اوباما رئیس جمهور آن کشور دیدار و کفتگو کردند. اهداف عمده این سفر که از قبل اعلان شده بود موارد مهمی از قبیل نیروهای آمریکا از افغانستان بعد از 2014، واگذاری کامل زندان بگرام به نیروهای امنیتی افغان تجهیز و تقویت نیروهای رزمی افغانستان تصریح روند مصالحه بانیروها مخالف دولت، تعهد مالی و اقتصادی امریکا بعد از سال 2013 محور عمده صحبت ها ی ای دو رهبر را تشکیل میداد. این سفر در حالی صورت گرفت که خوشبینی ها  و نظریات متفاوت را کارشناسان سیاسی و اپوزیسیون دولت مطرح نمودند.


رئیس جمهور کرزی در مدت که در آمریکا حضور داشت طی جلسات متعدد  با مقامات امریکایی و خاصتأ رئیس جمهور اوباما بر سر امضاء پیمان امنیتی و ایجاد پایگاه های امریکا در کشور و امتیاز گرفتن از جانب امریکا چانه زنی نموده است ولی رئیس جمهور کرزی در این چانه زنی ظاهرأ موفق نبوده است. آنچه که مردم افغانستان  خوشبینی هاو انتظارت زیادی را  از این سفر داشتند برآورده نشده است ولی در کل روی هم رفته...


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:شنبه 16 دی 1391-09:12 ق.ظ

بعداز هفت ماه در وزارت فواید عامه افغانستان !

دوستان عزیز هفت ماه است که در وزارت فواید عامه در دفتر مطبوعاتی این وزارت همکاری دارم در این مدت شاهد افتتاح و قراردادهای پروژه های کلان دربخش سرک سازی و راهای ترانسپورتی در سایر نقاط کشور بودیم .

چیزی مهمی که به نظرم رسید حضور و رفت آمدهای دوامدار نماینده های ولایات مختلف و دید بازدیدهای شان باجناب وزیر صاحب فواید عامه و معینانی این وزارت در ارتباط پروژه ها و مشکلات مردم ولایات شان داشتند.بطور مثال نماینده های هرات تلاش نمودند...ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی 

تاریخ:جمعه 7 مهر 1391-11:01 ق.ظ

عملکرد مجلس در قبال قانون اساسی !

بعد از پیروزی مردم افغانستان و حمایت جامعه جهانی از این کشور افغانستان وارید یک مرحله جدید شد .

مجلس نماینده گان افغانستان که نهاد قانون گذار از ان یاد میشود مسولیت بزرگ بدوش دارند  یعنی تصویب قوانین ، نظارت از کار کردهای حکومت ، و موضوعات مهم دیگر.

مجلس نماینده گان دوره شانزده هم ، کارش را با سنگ اندازیهای  حکومت اغاز نمود سال کاری دوم شان را  سپری می کند. اما در این دوسال کاری، مجلس نماینده گان چه دست آورد های داشته  مورد بحث است . نماینده گان ملت بعد از جارجنجال های انتخاباتی  کمی نفس راحت تر کشید و در این فرصت سپری شده در تصویب قوانین،  نظارت برکار کرد  های حکومت  و تصمیم گری های ملی خیلی  موفق نبوده است ،  مجلس نماینده گان که از آن به خانه ملت هم  یاد میشود در بسیاری از وضعیت های پیش امده در کشور ملی عمل نکرده و انتظارات مردم افغاستان برآورده نشده  است ، امروز طبق قانون اساسی کشور بستر های قانون گذاری ، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در کشور که یک بخش کلان شان متوجه مجلس نمیانده گان میشود  مجلس ناکام بوده است..


ادامه مطلب

نوع مطلب : سیاسی   • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic